Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drukowanie obrazu. Wprowadzenie do badań nad grafiką dawną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-DO-K Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Drukowanie obrazu. Wprowadzenie do badań nad grafiką dawną
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursy jest przybliżenie problemów badawczych związanych z początkami druku, technicznymi i materiałowymi aspektami jego produkcji oraz tematyką i rolą obrazu drukowanego w XV-XVII wieku.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie nakreślenie najważniejszych problemów i zagadnień związanych z badaniem obrazu drukowanego z punktu widzenia jego aspektów materiałowych, technicznych, artystycznych i kulturowych. Rys historyczny, przeplatać się będzie z omówieniem zagadnień szczegółowych, takich jak m.in.: geneza i tematyka XV-wiecznego drzeworytu, relacje między obrazem drukowanym, a haftowaną tkaniną, iluminacją i rysunkiem; rola obrazu drukowanego w polemikach konfesyjnych, związek druku z rozwojem wiedzy naukowej; mechaniczne i manualne sposoby wprowadzanie koloru oraz jego funkcje w drukach.

Konwersatorium obejmuje 12 spotkań tematycznych poświęconych następującym kwestiom:

1. Drukowanie obrazu w XV-XVII w. Przegląd najważniejszych problemów oraz pytań badawczych

2. Wczesne drzeworyty i miedzioryty oraz ich odbiorcy

3. Książka blokowa

4. Ilustrowane inkunabuły

5. Materiały i techniki

6. Kolor w druku. Krótka historia eksperymentów z drukiem barwnym

7. Drzeworyty chiaroscuro

8. Kolorowanie druków

9. Ilustracja książkowa

10. Druki wielkoformatowe

11. Druk a reformacja

12. Druk i porządkowanie wiedzy

Istotną częścią zajęć będzie dyskusja oparta na literaturze przedmiotu podanej przed każdym spotkaniem.

Literatura:

Lektury podstawowe:

E. L. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender (Warszawa: Prószyński S-ka, 2004).

A. Griffiths, Prints and Printmaking: An Introduction to the History and Techniques, repr. i popr. 2 wyd. (London: British Museum, 2004).

K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki (Kraków: Wydaw. Naukowe DWN: Księgarnia Akademicka, 1999).

D. Landau, P. Parshall, The Renaissance Print 1470-1550 (London, New Haven: Yale University Press, 1994).

M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku, przeł. A. Wojtasik (Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2017).

J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002).

Studia szczegółowe:

D. S. Areford, “The Image in the Viewer’s Hands: The Reception of Early Prints in Europe”, Studies in Iconography, t. 24 (2003): s. 5-42.

Idem, The Viewer and the Printed Image in Late Medieval Europe (Farnham; Burlington: Ashgate, 2010).

Blockbücher des Mittelalters: Bilderfolgen als Lektüre. Gutenberg-Museum, Mainz, 22. Juni 1991 bis 1. September 1991, hrsg. S. Mertens et al. (Mainz: P. von Zabern, 1991).

E. Chojecka „Znaczenie kulturowe grafiki polskiej XVI wieku”, [w:] Dawna książka i kultura, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975), s. 86-114.

S. Dackerman et al., Painted Prints: The Revelation of Color in Northern Renaissance & Baroque (Baltimore: Baltimore Museum of Art; University Park: Pennsylvania University Press, 2002).

Einblattdrucke des 15. und frühen 16. Jahrhunderts: Probleme, Perspektiven, Fallstudien, hrsg. von Volker Honemann [et al.] (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2000).

S. Kusukawa, Picturing the Book of Nature: Image, Text, and Argument in Sixteenth-Century Human Anatomy and Medical Botany (Chicago and London: University of Chicago Press, 2011).

K. Moxey, Peasants, Warriors and Wives: Popular Imagery in the Reformation (Chicago: University of Chicago Press, 1989).

Painting the Page in the Age of Print: Central European Manuscript Illumination of the Fifteenth Century, eds. J. F. Hamburger, R. Suckale, G. Suckale-Redlefsen; trans. David Sánchez (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2018).

P. Parshall, “Art and the Theater of Knowledge: The Origins of Print Collecting in Northern Europe”, Harvard University Art Museums Bulletin, t. 2, nr 3 (1994): 7–36.

P. Parshall et al., Origins of European Printmaking: Fifteenth-Century Woodcuts and their Public (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005).

A. Pettegree, The Book in the Renaissance (New Haven: Yale University Press, 2010).

A. Pettegree, M. Hall, “The Reformation and the Book: A Reconsideration”, The Historical Journal, t. 47, nr 4 (2004): s. 785-808.

T. Primeau, “Coloring Within the Lines: The Use of Stencil in Early Woodcuts”, Art in Print, t. 3, z. 3 (2013) [dostęp online:https://artinprint.org/article/coloring-within-the-lines-the-use-of-stencil-in-early-woodcuts/].

Printing Colour 1400-1700: History, Techniques, Functions and Receptions, eds. A. Stijnman, E. Savage (Leiden; Boston: Brill, 2015).

Prints and the Pursuit of Knowledge in Early Modern Europe, ed. S. Dackerman (Cambridge: Harvard Art Museums; London; New Haven: Yale University Press, 2011).

The Reformation and the Book, ed. J.-F. Gilmont (Aldershot, Hants, England; Brookfield USA: Ashgate, 1998).

S. K. Schmidt, K. Nichols, Altered and Adorned: Using Renaissance Prints in Daily Life (London: Yale University Press, 2011).

R.W. Scribner, For the Sake of Simple Folk: Popular Propaganda for the German Reformation (Oxford: Clarendon Press 1994).

J. Talbierska, Grafika XVII wieku w Polsce. Funkcje, ośrodki, artyści, dzieła (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2011).

The Woodcut in Fifteenth-Century Europe, ed. P. Parshall (Washington: National Gallery of Art; New Haven; London: distr. by Yale University Press, 2009).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

-K_W02 – student zna i stosuje terminologię z zakresu technik drukarskich i graficznych,

- K_W04 – ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii, tematyce oraz funkcji grafik dawnych,

-K_W05 - ma podstawową wiedzę o głównych tendencjach badawczych oraz najważniejszych naukowych osiągnięciach studiów nad początkami druku, technicznymi oraz materiałowymi aspektami drukowania obrazu w XV-XVII wieku.

Umiejętności:

-K_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby

-K_U04 - umie rozpoznawać techniki graficzne,

- K_U13 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne:

- K_K01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- przygotowanie do zajęć - 40% oceny końcowej,

- aktywny udział w dyskusji - 30 % oceny końcowej,

- oceny z krótkich prezentacji - 30% oceny końcowej"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroziewicz
Prowadzący grup: Karolina Mroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Konwersatorium będzie prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, zgodnie z siatką zajęć. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.