Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium języka angielskiego (poziom B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-HKHC-TR-ANG
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium języka angielskiego (poziom B2+)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Pozostałe przedmioty obowiązkowe, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Translatoria, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
translatoria

Pełny opis:

Zajęcia pozwalają na kształcenie kompetencji językowych, poznanie specjalistycznej terminologii oraz zasad pisania tekstów

naukowych w języku obcym. Teksty w językach nowożytnych zostaną wybrane w taki sposób, aby studenci zapoznali się m.in. ze

specjalistyczną terminologią dotyczącą humanistyki cyfrowej. Student może też zrealizować zajęcia dowolnego typu prowadzone

w języku obcym, dla których określono także efekty uczenia się na poziomie B2+.

Efekty uczenia się:

K_U09, K_U10

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie tłumaczenia, praca pisemna, ocena aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Pysiak
Prowadzący grup: Jerzy Pysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)