Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ikonografia nowożytna i nowoczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-ININWE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ikonografia nowożytna i nowoczesna
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony najważniejszym motywom, tematom i formułom ikonograficznym rozpowszechnionym w sztuce europejskiej od XV do XVIII w., omówionym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu jest ikonografia europejskiej sztuki nowożytnej ukazana w powiązaniu z teologią, liturgią, filozofią, literaturą i obyczajem. Główne zagadnienia problemowe obejmują: 1. Przemiany w ikonografii we wczesnorenesansowej kulturze humanistycznej i ich późniejsze konsekwencje; 2. Moralistykę kręgu erazmiańskiego; 3. Sztukę doby reformacji; 4. Ikonografię

potrydencką

Literatura:

Ważniejsze źródła:

Stary i Nowy Testament;

Owidiusz, Metamorfozy, Fasti.

Pliniusz, Historia naturalna (wybór), przekł. I. i T. Zawadzkich, Wrocław 1961.

Filostrat, Obrazy, przeł. R. Popwski, Warszawa 2004.

Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, przeł. M. Rzepińska, Wrocław 1961.

A. Alciatus, Emblematum libellus = Książeczka emblematów, przekł. i koment. pod kier. M. Mejora, Warszawa 2002.

G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, t. 1-9, przekł. Karol Estreicher, Warszawa- Kraków, 1985-1990.

C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 1998.

Wybrane opracowania:

P.P. Bober, R. O. Rubintein, Renaissance Artists and Antique Sculptures, London 1986.

M. Bull, The Mirror of the Gods: Classical Mythology in Renaissance Art, London 2005.

From a Mighty Fortress. Prints, Drawings and Books in the Age of Luther, 1483-1546, red. C. Andersson and C. Talbot, Detroit 1983.

K. Moxey, Peasants, Warriors and Wives. Popular Imagery in the Reformation, Chicago, 1989.

S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie Nowożytnej, Warszawa 1989.

E. Panofsky, Renaissance and Renascences in Western Art, New York 1960.

J. Pelc, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

R.W. Scribner, For the Sake of the Simple Folk. Popular Propaganda for the German Reformation, Oxford 1994.

L.P. Wandel, “Envisioning God. Image and the Liturgy in Reformation Zurich”, Sixteenth Century Journal 24 (1993), s. 21-40.

Słowniki:

Lexikon der christlichen Ikonographie, red. E Kirschbaum, t. 1-8, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1968-1976.

Lexicon iconographicum mythologiae classicae, Zurich 1981-1999.

A. Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, t. 1-2, Budapest 1974.

J. D. Reid, The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts 1300-1990s., t. 1-2, New York 1993.

G. de Tervarent, Attributs et symbols dans l’art profane, Geneva 1997.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu pełnego cyklu zajęć student umie rozpoznawać najważniejsze tematy ikonograficzne w sztuce europejskiej epoki nowożytnej, rozumie procesy rozpowszechniania i przekształcania wzorów ikonograficznych, potrafi też samodzielnie analizować obrazy i cykle obrazowe, oparte na poznanych na wykładzie schematach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroziewicz
Prowadzący grup: Karolina Mroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.