Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ikonografia średniowieczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-ISRWE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ikonografia średniowieczna
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład obejmuje ikonografię sztuki religijnej w średniowieczu, od jej początków do okresu Reformacji.

Pełny opis:

Wykład ten poświęcony jest ikonografii sztuki chrześcijańskiej od jej początków aż po czasy Reformacji. Część wstępna obejmuje prezentację metody ikonograficznej w badaniach nad sztuką, jej założenia i historię, oraz informacje bibliograficzne. W drugiej części przedstawione będą ogólne zasady symbolizmu średniowiecznego i rodzaje egzegezy biblijnej. Kolejne wykłady będą omówieniem najważniejszych tematów sztuki religijnej w średniowieczu, uwzględniającym przedstawienia chrystologiczne, maryjne i trynitarne, oraz wybrane zagadnienia z innych dziedzin, np. ikonografii eschatologicznej i moralnej.

Literatura:

J. BIAŁOSTOCKI, Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, w: Pięć wieków myśli o sztuce, s. 249-273; E. PANOFSKY, Studia z historii sztuki, wyb. i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971 (artykuły: Ikonografia i ikonologia; Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim); D. FORSTNER, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990; J. SEIBERT, Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, Kielce 2007

Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), red. E. KIRSCHBAUM, t. I – VIII, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1968 – 1976.

G. SCHILLER, Ikonographie der christlichen Kunst, t. 1 – 5, Gutersloh 1966-1991.

J. BRAUN, Tracht und Attribute der heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943.

Guy de TERVARENT, Attributs et symboles dans l'art profane 1450-1600. Dictionnaire d'un language perdu, Geneve 1958.

Efekty uczenia się:

K_W03; K_W14; K_W16; K_U03

Celem jest nabycie umiejętności rozpoznawania najważniejszych tematów sztuki średniowiecznej oraz odczytywanie treści przekazywanych przez obrazy.

Student:

ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny;

posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki, jak historia, filozofia, antropologia, wiedza o kulturze, religii i literaturze;

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Test na ocenę, na podstawie materiału wizualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Jurkowlaniec
Prowadzący grup: Grażyna Jurkowlaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Jurkowlaniec
Prowadzący grup: Grażyna Jurkowlaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.