Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Apelles czarnych linii. Grafika Albrechta Dürera wobec wyzwań epoki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LACZL-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Apelles czarnych linii. Grafika Albrechta Dürera wobec wyzwań epoki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Niewielu artystom poświęcono tyle naukowych (i paranaukowych) opracowań co Albrechtowi Dürerowi.

Pełny opis:

Niewielu artystom poświęcono tyle naukowych (i paranaukowych) opracowań co Albrechtowi Dürerowi. Prowadzone w ostatnich latach pogłębione badania nad jego twórczością doprowadziły do rewizji wielu hipotez i interpretacji - także tych dotyczących funkcji, ikonografii i form dystrybucji jego rycin. Poprzez wybrane miedzioryty, drzeworyty i akwaforty Dürera zostaną przedstawione jego poglądy na temat czołowych wyzwań epoki – zarówno artystycznych, jak i poznawczych.

Literatura:

J.L. Koerner, The Moment of Self-Portraiture in German Renaissance Art, Chicago – London 1993

Albrecht Dürer and his Legacy, ed. G. Bartrum, London – New York 2002

Painted Prints. The Revelation of Color in Northern Renaissance & Baroque Engravings, Etchings & Woodcuts, kat. wyst., oprac. S. Dackerman i in., The Baltimore Museum of Art – Saint Louis Museum of Art, 2002-2003.

The Essential Dürer, ed. L. Silver, J. Chipps Smith, Philadelphia 2010

The Young Dürer. Drawing the Figure, ed. S. Buck, S. Porras, London 2013

Efekty uczenia się:

Student zaznajamia się z różnymi sposobami interpretacji zjawisk artystycznych i relacji twórca-odbiorca. Poznaje metody analizy dawnych rycin, uwzględniające specyfikę (warsztatową, materiałową etc.) medium graficznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.