Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad dawna grafiką: konwersatorium (specjalizacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LBNDG-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Badania nad dawna grafiką: konwersatorium (specjalizacja)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone rozmaitym aspektom badań nad dawną grafiką.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone rozmaitym aspektom badań nad dawną grafiką. Obok pytań o ich miejsce (i znaczenie) we współczesnej historii sztuki, przedmiotem rozważań będą także bardziej praktyczne zagadnienia – istotne zarówno dla akademików, muzealników i muzeologów, jak i przyszłych antykwariuszy. Przedstawione zostaną m.in. współczesne metody badania proweniencji rycin i historii kolekcjonerstwa grafiki, metody badania podłoży (współczesna filigranistyka etc.), a także rola nowych technik i mediów w analizach dawnej grafiki (makrofotografie, elektroniczne bazy danych, wirtualne rekonstrukcje etc.).

Literatura:

Origins of European Printmaking. Fifteenth-Century Woodcuts and Their Public, kat. wyst., red. P Parshall, R. Schoch i in., National Gallery of Art, Washington - Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, 2005-2006.

Painted Prints. The Revelation of Color in Northern Renaissance & Baroque Engravings, Etchings & Woodcuts, kat. wyst., oprac. S. Dackerman i in., The Baltimore Museum of Art – Saint Louis Museum of Art, 2002-2003.

A.Griffiths, Prints and Printmaking: An Introduction to the History and Techniques, London 1980.

K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia analizy formalnej dawnej grafiki, Kraków 1999.

B. Hernad, Die Graphiksammlung des Humanisten Hartmann Schedel, kat. wyst., Bayerische Staatsbibliothek, München 1990.

F. Salamon, A Collector’s Guide to Prints and Printmakers from Dȕrer to Picasso, London 1972.

Polskie kolekcjonerstwo grafiki: ludzie I instytucje, red. E. Frąckowiak, A. Grochala, Warszawa 2008.

Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej: czasy nowożytne. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w listopadzie 2007 r., red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska, Warszawa 2010.

G. Hałasa, Grafiki Rembrandta. Oryginał. Kopia. Późne odbitki. Wprowadzenie, w: Grafiki Rembrandta. Oryginał – Kopia – Późne Odbitki, kat. wyst., red. G. Hałasa, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2009, s. 12-23.

A. Grelle Iusco, Matrici metalliche incise. Il problema della conservazione e restauro dalla Calcografia Romana all’Istituto Nazionale per la Grafica, Roma 1998.

Efekty uczenia się:

Student nabywa umiejętności samodzielnej analizy dzieła graficznego w zakresie jego morfologii, weryfikacji atrybucji i proweniencji. Zaznajamia się ze wspóSłczesną metodologią, a także z praktyką muzealniczo-konserwatorską.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikorska
Prowadzący grup: Joanna Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: W czasie rzeczywistym za pomocą platformy internetowej (studenci otrzymają link do spotkania)

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne, w dniu egzaminu prowadząca prześle pytania i tego samego dnia będzie konieczność odesłania odpowiedzi

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.