Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskusja wokół odbudowy Warszawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LDWOW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskusja wokół odbudowy Warszawy
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone będzie odbudowie Warszawy po drugiej wojnie światowej. Celem zajęć jest przybliżenie problematyki odbudowy mającej fundamentalne znaczenie dla tożsamości przestrzennej współczesnej Warszawy.

Pełny opis:

Na dzisiejszy obraz Warszawy składa się kilka dekad PRL i ostatnich 20 lat, jednak źródeł kształtu architektonicznego stolicy należy szukać przede wszystkim w pracach prowadzonych bezpośrednio po II wojnie światowej. To też powoduje, że temat odbudowy wciąż powraca zarówno w debacie publicznej jak i dyskursie naukowym. Pogłębiania badań i krytycznej analizy wymagają motywacje kierujące twórcami odbudowy, a także jej rezultaty. Na zajęciach skupimy się na aspektach architektoniczno-teoretycznych odbudowy i jej źródłach. Prześledzimy kształtowanie się doktryny konserwatorskiej w programie Jana Zachwatowicza i jej wpływie na konkretne realizacje m.in. ulicę Nowy Świat i Katedrę św. Jan Chrzciciela, a także zajmiemy się koncepcjami urbanistycznymi. Na zajęciach zostanie również poruszony temat materiałów źródłowych do tematu odbudowy.

Literatura:

adania i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku, Materiały konferencji naukowej materiały z konferencji naukowej zorganizowanej staraniem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Generalnego Konserwatora Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w stulecie urodzin Profesora Jana Zachwatowicza w dniu 4 marca 2000 roku , red. A. Tomaszewski, Warszawa 2000.

- Dettloff P., Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1939. Teoria i praktyka, Kraków 2006

- Gutschów N., Klain B., Zagłada i utopia. Urbanistyka Warszawy w latach 1939-1945, Warszawa 1995.

- Kotaszewicz T., Koncepcje przestrzennego rozwoju Warszawy w pracach Tadeusza Tołwińskiego 1916-1946, Gmina Warszawa Centrum, Warszawa 1994.

- Królikowski L. Ostrowski M., Rozwój przestrzenny Warszawy, Warszawa 2009.

- Majewski Piotr, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009.

- Między formą a ideologią. Architektura XX wieku w Polsce, red. E. Perlińska-Kobierzyńska, Warszawa 2012.

- Odbudowa Warszawy 1944-1949, t. 1 i 2, wybór J. Górski, Warszawa 1977.

- Oryginał, replika, kopia. Materiały III Seminarium Metodologicznego SHS, Warszawa 1971.

- Pamięć warszawskiej odbudowy 1945-1949: antologia, wybór i przed. J. Górski, Warszawa 1972.

- Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, Szczecin 2013.

- Popiołek M., Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie, Warszawa 2012

- Rogalska K., Mariensztat – między rekonstrukcją, a twórczym nawiązaniem do nowoczesności. Historia i odbudowa jednego z najmniejszych osiedli warszawskich, [w:] „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2014, nr 6, s. 126, s. 109-166.

- Warszawa stolica Polski Ludowej, z. 2, red. J. Górski, Warszawa 1972

- Zachwatowicz J., Program i zasady konserwacji zabytków, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 1946, nr 1-2, s.

Efekty uczenia się:

Student zna kluczowe koncepcje teoretyczne towarzyszące procesowi odbudowy i ich źródła, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do samodzielnej analizy obiektów architektonicznych. Jest w stanie samodzielnie odnaleźć materiały źródłowe niezbędne do prowadzenia analizy wybranych przypadków.

Metody i kryteria oceniania:

- kolokwium na koniec zajęć

- aktywne uczestnictwo w dyskusji na 4 spotkaniach: 1 ocena wyżej z kolokwium lub zaliczenie konwersatorium na ocenę 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Perlińska-Kobierzyńska
Prowadzący grup: Ewa Perlińska-Kobierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.