Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundacje artystyczne Zygmunta Starego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LFAZS-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Fundacje artystyczne Zygmunta Starego
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prezentujące artystyczne fundacje króla Zygmunta I.

Pełny opis:

Zygmunt I to fundator dzieł sztuki, stanowiących niekiedy najciekawsze realizacje powstałe w Polsce w XVI wieku. Z jego inicjatywy wznoszono monumentalne dzieła architektoniczne – świeckie i sakralne, wykonywano wystroje wnętrz. Zamawiane prace podnosiły splendor fundatora. Były też wykorzystywane do celów propagandowych. Podczas zajęć omawiane będą najciekawsze spośród dzieł powstałych z inicjatywy króla.

Literatura:

Adamek T., Monstrancje z daru Zygmunta Starego w skarbcu jasnogórskim, „Studia Claromontana”, 11, 1991, s. 259-267.

Bochnak A., Mecenat Zygmunta Starego w zakresie rzemiosła artystycznego, „Studia do Dziejów Wawelu”, 2, 1961, s. 1341-288. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/sdw1961/0143

Borkowska U., Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1999.

Borkowska U., Fundacje kościelne Jagiellonów w świetle zapisów w „Metryce Koronnej” 1447-1572, [w:] Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2000, s. 58-73.

Borkowska U., Rezydencje Jagiellonów [w:] Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2001, s. 9-31.

Fabiański M., Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura – dekoracja architektoniczna – funkcje, Kraków 2017.

Fischinger A., Fabiański M., Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu około 1504 – 1548, Kraków 2009.

Fischinger A., Fabiański M., The Renaissance Wawel Building the Royal Residence, Cracow 2013

Frey-Stecowa B., Znaczenie wzorów graficznych dla identyfikacji wizerunków na fryzie w krużgankach zamku wawelskiego, „Studia Waweliana”, 4, 1995, s. 47-69. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_waweliana1995/0051

Frey-Stecowa B., Rola grafiki w powstaniu renesansowych fryzów podstropowych w Zamku Królewskim na Wawelu, „Studia Waweliana”, 6/7, 1997/98, s. 29-69. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_waweliana1997_1998/0033

Jakimowicz T., Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów, Warszawa – Poznań 1985.

Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015.

Kuczman K., Renesansowe głowy wawelskie, Kraków 2004.

Morka M., Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i propagandowe, Warszawa 2006

Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515-1533): problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007.

Mossakowski S., Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe, Warszawa 2015.

Mossakowski S., Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego, Warszawa 2013.

Paszkiewicz M., Głowy na renesansowych stropach i sklepieniach, „Biuletyn Historii Sztuki”, 34: 1973, nr 3-4, s. 219-230.

Patronat artystyczny Jagiellonów, red. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015.

Ratajczak T., Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011.

Ruszczycówna J., Nieznane portrety ostatnich Jagiellonów, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 20, 1976, s. 5-119. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1976/0009

Torbus T., Architektura siedzib Zygmunta Starego jako wyraz dbałości o wizerunek dynastii, [w:] Europa Jagellonica 1386-1572: sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów: materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, s. 161-196, (Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Studia i Materiały, 5, 2015).

Walczak M., Jagiellonowie a sztuka, [w:] Europa Jagellonica 1386-1572: sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów: materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, s. 131-160, (Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Studia i Materiały, 5, 2015).

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu zajęć student:

• Posiada uporządkowaną, ogólną wiedzę na temat dzieł zrealizowanych z inicjatywy Zygmunta I

• Potrafi przeprowadzić analizę i interpretację wybranych dzieł

• Charakteryzuje motywy działania Zygmunta Starego

• Analizuje związki między fundacjami Zygmunta I a innymi dziełami zrealizowanymi w Rzeczypospolitej w XVI wieku

• Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę. Omówienie jednego spośród trzech zaproponowanych tematów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.