Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia fotografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LHF-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia fotografii
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone historii fotografii polskiej i powszechnej, stanowiąc przegląd technik, zjawisk i postaw twórców. Wykład podejmuje również refleksję nad specyfiką fotografii, jako medium, które ulegało przemianom, tak ewolucyjnym jak i rewolucyjnym.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone historii fotografii, od jego początków, w latach 20. XIX w. Prześledzimy proces jej emancypowania się jako samodzielnego medium, jak i medium sztuki, a także kolejne zmiany w polu fotografii: formowanie się piktorializmu, tendencji awangardowych w fotografii przed i po II wojnie światowej w Polsce i zagranicą, zarys fotografii społecznie zaangażowanej i konceptualnej, a także główne zjawiska, które zaistniały w obszarze medium w latach 80., 90 XX w. i na początku XXI w. Zajęcia będą mieć charakter wykładu z elementami konserwatorium, dlatego też podana lista lektur nie jest ostateczna – kolejne pozycje mogą się pojawiać w trakcie zajęć i wynikać także z indywidualnych potrzeb lub zainteresowań studentów.

Literatura:

1.U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Gdańsk 2002.

2. Naomi Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005

Juliet Hacking, Historia fotografii, Warszawa 2014.

Adam Mazur, Kocham fotografię, Warszawa 2012.

Adam Mazur, Decydujący moment, Kraków 2012.

Villem Flusser, Ku filozofii fotografii, Warszawa 2015. (fragmenty)

Susan Sontag, O fotografii, Kraków 2017.

Zenon Harasym, Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera, Warszawa 2005.

André Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków, 2005. (fragmenty)

Francois Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Kraków 2005. (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student dysponuje wiedzą o ważnych

zjawiskach z zakresu dawnej i współczesnej historii fotografii polskiej i powszechnej. Zna główne nurty historii fotografii oraz najważniejsze nazwiska funkcjonujące w tym obszarze sztuki. Potrafi nazwać podstawowe zjawiska, rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze techniki fotograficzne XIX i XX w.

Zna i rozumie znaczenie medium fotografii dla rozwoju współczesnej kultury wizualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (slajdy, test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marika Kuźmicz
Prowadzący grup: Marika Kuźmicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.