Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia performance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LHP-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia performance
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia o otwartej formule wykładu z elementami

konserwatorium, przybliżające początki i rozwój sztuki performance, a także zjawisk poprzedzających krystalizację tego nurtu sztuki, w latach 20. i 30 XX w. Zajęcia oparte będą przede wszystkim na analizie postaw artystycznych i zjawisk z obszaru sztuki performance w II połowie lat 50., lat 60. i 70. XX w. na świecie i w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia o otwartej formule wykładu z elementami

konserwatorium, przybliżające początki i rozwój sztuki performance, a także zjawisk poprzedzających krystalizację tego nurtu sztuki, z lat 20. i 30 XX w.

Zajęcia oparte będą głównie na analizie postaw artystycznych i zjawisk z obszaru sztuki performance w II połowie lat 50., latach 60. i 70. XX w. na świecie, a szczególnie w Polsce. Wykład ma za zadanie uzupełnienie stanu badań i braku publikacji poświęconej sztuce performance w Polsce, szczególnie w latach 70. i 80. W ramach zajęć przewidziano także spotkanie z artystami tworzącymi performance w Polsce w tamtym okresie.

W ramach wykładów przedstawione zostaną sylwetki najważniejszych, jak również mniej rozpoznanych, ale istotnych przedstawicieli i twórców tego nurtu sztuki, zajęcia dadzą możliwość zapoznania się z katalogiem najbardziej interesujących działań performatywnych tworzących kanon tego nurtu, jak również prac spoza niego, ale także staną się okazją do przyjrzenia się kwestii archiwizowania sztuki performance i jej eksponowania w przestrzeniach muzealnych i galeryjnych.

Literatura:

1. R. Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present, New York, 2011 (trzecie wydanie)

2. A. Jones, The Artist’s Body, Londyn, 2012

3. M. A. Carlson, Performance: A Critical Introduction, Londyn, 2003 (drugie wydanie)

4. Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.

5. M. Jankowska, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1974-1994, wyd. Neriton, Warszawa 2004.

6. Ł. Guzek, Performatyzacja sztuki : sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki, Gdańsk, 2013.

7. R. Cuir, É. Mangio (red.), Performance Art – Life of the Archive and Topicality, Nicea, 2014.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student dysponuje wiedzą o ważnych

zjawiskach sztuki performace, a także o reprezentantach tego nurtu zarówno w obszarze sztuki powszechnej, jak również polskiej.

Student zyskuje bazową wiedzę faktograficzną dotyczącą najważniejszych zjawisk i przedstawicieli tej dziedziny oraz umiejętność

krytycznej interpretacji działań performatywnych, potrafi analizować poszczególne prace, rozpoznawać tendencje, odnosić się krytycznie do najnowszej sztuki performance, umiejscawiając prace autorstwa twórców młodszych generacji w szerszym kontekście historycznym. Zajęcia pogłębiają wiedzę z zakresu powszechnej i polskiej sztuki współczesnej i poszerzają wiedzę na temat zjawisk zachodzących w obszarze kultury masowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, test otwarty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marika Kuźmicz
Prowadzący grup: Marika Kuźmicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marika Kuźmicz
Prowadzący grup: Marika Kuźmicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.