Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LHSS-W13 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki starożytnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład dotyczy historii sztuki starożytnej Grecji i Rzymu od epoki brązu (kultura egejska) po schyłek starożytności. Omawiane są najważniejsze zjawiska artystyczne związane z rozwojem greckiej rzeźby, jej wpływów na rzeczywistość rzymską, na powstawanie estetycznych schematów i klasycyzmów. Nacisk położony jest także na przekształcenia architektury i jej dekoracji, rozumianej w kontekście topografii miast antycznych i uwarunkowanej ewolucją instytucji greckiej „polis” i rzymskiej „civitas

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest sztuce starożytnej – greckiej, hellenistycznej i rzymskiej, z uwzględnieniem sztuki egejskiej, egipskiej i orientalnej w stopniu potrzebnym do zrozumienia jej wpływów na sztukę Greków i Rzymian (np. zjawisko egiptomanii w Rzymie).

Przedmiotem wykładu będą najważniejsze zjawiska artystyczne związane z rozwojem architektury, rzeźby i malarstwa, z uwzględnieniem jej specyfiki w perspektywie historycznej. Szczególny nacisk zostanie położony na zabytki architektury i dzieła sztuki starożytnej, które istotnie wpłynęły na estetykę nowożytną i tworzenie klasycystycznych schematów.

Tematy wykładów:

1. Świat śródziemnomorski i odkrywanie antyku.

2. Sztuka egejska i początki sztuki greckiej.

3. Rzeźba grecka od okresu klasycznego po schyłek hellenizmu

4. Grecka ceramika i malarstwo wazowe.

5. Grecka architektura sakralna i porządki architektoniczne.

6. Architektura greckich poleis.

7. Rzymska architektura sakralna.

8. Pompeje jako model rzymskiego miasta

9. Rzymskie domy i ich dekoracja (malowidła i mozaiki)

10. Sztuki wizualne w służbie propagandy okresu Augusta.

11. Rzymska sztuka portretowa

12. Relief historyczny i rzymska sztuka honoryfikacyjna.

13. Rzymska sztuka sepulkralna (grobowce; urny i sarkofagi).

14. Sztuka późno-antyczna.

Literatura:

• J. Boardman, Sztuka grecka, Toruń 1999

• T. Hölscher, Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny, Poznań 2011

• E. Jastrzębowska, Podziemia antycznego Rzymu, Poznań-Gniezno 2014

• W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

• T. Mikocki, Antyczna gliptyka i portret gliptyczny. Technika, terminologia, ikonografia i ikonologia, Menader 1992, 309-322

• W. Müller-Wiener, Greckie budownictwo antyczne, 2004

• J.A. Ostrowski, Słownik artystów starożytności: architektura, rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne,

• J.A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

• E. Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001

• Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, vol. 1-2, Warszawa

• P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999

• P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008

Efekty uczenia się:

• ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk K_W04

• zna podstawową terminologię archeologii pradziejowej i antycznej K_W07

• ma uporządkowaną wiedzę ogólną o społecznościach pradziejowych i starożytnych obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii K_W08

• ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii klasycznej K_W09

Metody i kryteria oceniania:

Test (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania zabytków)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 36 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Żelazowski
Prowadzący grup: Jerzy Żelazowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rekowska
Prowadzący grup: Monika Rekowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.