Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki wideo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LHSZW-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki wideo
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia o otwartej formule wykładu z elementami

konserwatorium, przybliżające początki i rozwój sztuki wideo,

obejmując okres od początku lat 60. XX w. do końca lat 90..

Przedmiot stanowi omówienie postaw najważniejszych

twórców wideo w Polsce i na świecie oraz syntezę głównych

nurtów w tej dziedzinie sztuki.

Pełny opis:

Zajęcia o otwartej formule wykładu z elementami

konserwatorium, przybliżające początki i rozwój sztuki wideo,

obejmując okres od początku lat 60. XX w. do końca lat 80.

Przedmiot stanowi omówienie postaw najważniejszych

twórców wideo w Polsce i na świecie oraz syntezę głównych

nurtów tej dziedziny sztuki, w szerszym kontekście sztuki

współczesnej, a w szczególności filmu awangardowego w II poł.

XX w. Podczas zajęć koncentrujemy się przede wszystkim na

wczesnym okresie historii wideo (do 1975 r.).

Studenci poznają metody krytycznej analizy realizacji wideo, jak

również wybrane zagadnienia dotyczące konserwacji i

sposobów prezentacji wideo na wystawach. Zajęcia są

połączone z projekcjami wybranych, kluczowych prac wideo Na zajęciach poruszamy następujące zagadnienia:

1.Początki sztuki wideo na świecie

2.Początki sztuki wideo w Polsce

3. Wideo a telewizja: realizacje studyjne, transmisja, wirus

4. Wideo-instalacje i wideo-obiekty

5. Wideo wielokanałowe

6. Wideo – wybrane strategie kuratorskie i podstawowe zasady

konserwatorskie

Literatura:

1. C. Meigh-Andrews, A history of Video Art. The

Development of Form and Function, Oxford, NY

2006.

2. C. Meigh-Andrews, Installations 1998-2004,

Preston 2005.

3. C. Meigh-Andrews, Analogue: Pioneering Video

from the UK, Canada and Poland (1968-88), Preston

2007.

4. T. Samosionek, Sztuka video w Polsce, Łódź 1989

5. M. Jankowska, Wideo, wideo instalacja, wideo

performance w Polsce w latach 1973-1994 :

historia, artyści, dzieła, Warszawa 2004.

6. R. Kluszczyński, Między autonomią a

hybrydycznością : wprowadzenie do sztuki nowych

mediów, w: Kwartalnik Filmowy”, R. 35, nr 82

(2013), s. 156-166.

7. R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia : sztuka

ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa

1999.

8. E. Wysocka, Sztuka ruchomego obrazu : ochrona,

konserwacja i rekonstrukcja w dobie mediów

cyfrowych, w: „Ochrona Zabytków” nr 3 z 2007, s.

17-34.

9. Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt VII WFF (red.

zbiorowa), wyd. BWA, PWSFTviT, Łódź 1975.

10. J. Robakowski, Video Art - szansa „podejścia

rzeczywistości” , [w:] Video art (kat., red. Andrzej

Mroczek), Galeria Labirynt, Lublin 1976.

11. J. Zagrodzki, Wojciech Bruszewski. Fenomeny

percepcji, Łódź 2009.

Zaliczenie pisemne

Po zakończeniu zajęć student dysponuje wiedzą o ważnych

zjawiskach sztuki wideo, ujętych z perspektywy krytycznej.

Student zyskuje bazową wiedzę dotyczącą najważniejszych

zjawisk i przedstawicieli tej dziedziny oraz umiejętność

krytycznej interpretacji realizacji wideo.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student dysponuje wiedzą o ważnych

zjawiskach sztuki wideo, ujętych z perspektywy krytycznej.

Student zyskuje bazową wiedzę dotyczącą najważniejszych

zjawisk i przedstawicieli tej dziedziny oraz umiejętność

krytycznej interpretacji realizacji wideo.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.