Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński ćwiczenia II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LJŁCW2 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Język łaciński ćwiczenia II rok
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kontynuacja lektoratu języka łacińskiego dla studiów niestacjonarnych historii sztuki (patrz sylabus "Łacina ćwiczenia I rok").

Pełny opis:

Zwięzły lektorat pomyślany jako uzupełnienie przygotowania do zawodu historyka sztuki. Zajęcia służą poznaniu gramatyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, zwłaszcza inskrypcji, ćwiczeniu umiejętności przekładu i pracy ze słownikiem, opanowaniu elementarnego słownictwa łacińskiego oraz najważniejszych zwrotów, przysłów, skrótów łacińskich współcześnie używanych.

Literatura:

Obowiązkowa:

Materiały przygotowane przez wykładowcę oraz

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski (dowolne wydanie) lub

J. Korpanty, Słownik łacińsko-polski (dowolne wydanie), lub

J. Mańkowski, Praktyczny słownik łacińsko-polski, Warszawa 2008.

Dodatkowa:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (dowolne wydanie),

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński, podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (dowolne wydanie),

L. Winniczuk, Lingua Latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza (dowolne wydanie),

B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych,

S. Butyr, Łacina dla poczatkujących,

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków,

A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student zna:

- fleksję i składnię łacińską z zakresu realizowanego materiału (K_W16, K_W17/P6S_WG),

- podstawowe słownictwo łacińskie, podstawowe stosowane obecnie łacińskie zwroty, skróty, przysłowia (K_W16, K_W17/P6S_WG)

W zakresie umiejętności Student potrafi:

- tłumaczyć ze słownikiem teksty oryginalne wszystkich epok o średnim stopniu trudności (K_U12/ P6S_UK),

- sprawnie posługiwać się słownikami (K_U12/P6S_UK),

- wykorzystać łacinę w swoim warsztacie historyka sztuki (K_U12/P6S_UK),

- dostrzegać łacińskie zapożyczenia w językach nowożytnych i ustalać ich etymologię (K_U12/P6S_UK),

- pracować w grupie, organizować pracę grupy (K_U13/ P6S_UO).

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_U14/P6S_UU)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany pisemne po I i II semestrze. Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie sprawdzianów z I i II semestru. Ocena końcowa jest średnią ocen z obu sprawdzianów. W przypadku przejścia na tryb nauki zdalnej możliwe będą zaliczenia ustne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sutkowska
Prowadzący grup: Dorota Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz wyżej.

Dyżur na Google Meets we wtorki godz.13.

Kontakt mailowy stale.

https://meet.google.com/gcs-hsoa-cow

Pełny opis:

Zajęcia zdalne, prowadzone na platformie internetowej w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od wykładowcy

Literatura:

Patrz wyżej.

Uwagi:

W cyklu 2020/2021 tryb prowadzenia zdalny. Narzędzia informatyczne Google: Google Meet dostosowane do wymagań ogólnouniwersyteckich i możliwości wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.