Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak pisać? Warsztat pisania tekstów naukowych i krytyczno-artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LJP-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Jak pisać? Warsztat pisania tekstów naukowych i krytyczno-artystycznych
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Pełny opis:

1. Co? Jak? Dlaczego?

Zajęcia wprowadzające: merytoryczny i warsztatowy wymiar tekstu naukowego i krytyczno-artystycznego. Struktura artykułu naukowego. Aparat krytyczny.

2. Pytania badawcze.

Znaczenie pytań badawczych dla innowacyjnych badań naukowych. Praca na mistrzowskich przykładach tekstów z zakresu humanistyki, w tym historii sztuki.

3. Metoda i teoria ugruntowana.

Postawy wobec metodologii: aplikacja zastanych teorii a tworzenie teorii małego i średniego zasięgu.

4. Krytyka artystyczna: specyfika gatunku.

Historyczna komparatystyka wybranych przykładów polskiej krytyki artystycznej od powojnia do współczesności (z naciskiem na odwilż i czas po 1989 r.).

5. Analiza i interpretacja.

Praca na fragmentach tekstów naukowych autorstwa Uczestników zajęć – cz. I

6. Struktura, pytania badawcze, analizy, wnioski.

Praca na fragmentach tekstów naukowych autorstwa Uczestników zajęć – cz. I

7. Recenzja: praca na recenzjach Uczestników zajęć.

*8. Zajęcia dodatkowe: omówienie finalnej wersji tekstów powstałych w czasie zajęć.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest dostarczenie Uczestnikom warsztatów podstawowych narzędzi do tworzenia tekstów naukowych i krytyczno-artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca w pierwszej części semestru polegać będzie na omówieniu najważniejszych cech powyższych tekstów, a także ich analiza na mistrzowskich przykładach artykułów wybitnych przedstawicieli polskiej humanistyki i historii sztuki. W drugiej części semestru pracować będziemy na tekstach stworzonych przez Uczestników warsztatów, tak aby zdobytą wiedzę jak najlepiej wcielić w praktykę pisarską.

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, ich rezultatem jest napisanie krótkiego artykułu naukowego (ok. 10 znormalizowanych stron) oraz krótkiej recenzji wystawy (1800 znaków).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Słodkowski
Prowadzący grup: Piotr Słodkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Słodkowski
Prowadzący grup: Piotr Słodkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.