Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bernini i sztuka rzymska XVII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LLBSZRZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bernini i sztuka rzymska XVII w.
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony działalności Gianlorenza Berniniego w XVII-wiecznym Rzymie.

Pełny opis:

Sztuka XVII wieku w Rzymie została w niemal wszystkich aspektach naznaczona indywidualnością Gianlorenza Berniniego. Jego nowatorskie koncepcje artystyczne, przejawiające się zarówno w pracach rzeźbiarskich jak i działalności projektowej (obejmującej architekturę, urbanistykę, wystroje wnętrz i dekoracje okazjonalne) współdecydowały o kierunkach rozwoju sztuki od drugiej ćwierci XVII w. nie tylko w Rzymie i Italii, ale i na znacznych obszarach Europy.

Zajęcia poświęcone są omówieniu działalności Berniniego i jego kręgu, ze szczególnym zaakcentowaniem zapoczątkowanych przez niego przemian artystycznych, na tle konkurencyjnych wobec jego koncepcji nurtów w sztuce rzymskiej.

Literatura:

Angelini A., Gianlorenzo Bernini e i Chigi tra Roma e Siena, Siena 1998

Bernini and the Birth of Baroque Portrait Sculpture, katalog wystawy, Los Angeles, John Paul Getty Museum, 5.08-26.10.2008, Ottawa, National Gallery of Canada, 28.11.2008-8.03.2009, ed. A. Bacchi, C. Hess, J. Montagu, b.m. 2008

Bernini in Vaticano, katalog wystawy, Città del Vaticano, V-VII 1981, Roma 1981

Bernini scultore. La nascita del barocco in casa Borghese, katalog wystawy, Rzym, Galleria Borghese, 15.05-20.09.1998, a cura di A. Coliva, S. Schütze, Roma 1998

Dwugłos o Berninim (Baldinucci i Chantelou), oprac. J. Białostocki, Wrocław 1962

Gianlorenzo Bernini regista del barocco, katalog wystawy, Rzym, Palazzo Venezia, 21.05-16.09.1999, a cura di M.G. Bernardini, M. Faggiolo dell’Arco, Milano 1999

Lavin I., Bernini and the Unity of Visual Arts, New York 1980

Lavin I., Bernini e il Salvatore. La “buona morte” nella Roma del Seicento, Roma 1998

Roma barocca. Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, katalog wystawy, Rzym, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 16.06-29.10.2006, a cura di M.Faggiolo, P. Portoghesi, Roma 2006

Wittkower R., Gianlorenzo Bernini, the Sculptor of the Roman Baroque, London 1966

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć są świadomi znaczenia działalności Gianlorenza Berniniego dla rozwoju dojrzałobarokowej sztuki rzymskiej, znają genezę jego twórczości, przemiany jakim podlegała oraz jej konsekwencje dla dziejów sztuki europejskiej. Rozpoznają dzieła Berniniego, umieją scharakteryzować ich cechy formalne i wartości artystyczne, znają inne tendencje artystyczne w sztuce rzymskiej tego okresu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (odpowiedź na jedno z dwóch podanych pytań). Możliwe jest uzyskanie zaliczenia na ocenę dostateczną na podstawie udziału w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Smoliński
Prowadzący grup: Mariusz Smoliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.