Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Figuratio facierum. Forma i funkcja graficznych autoportretów XV i XVI w

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LLFF-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Figuratio facierum. Forma i funkcja graficznych autoportretów XV i XVI w
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu pogłębione badania nad początkami grafiki doprowadziły do rewizji wielu poglądów na temat funkcji i statusu tego medium w pierwszym stuleciu jego istnienia. Wykład przedstawia nowe koncepcje dotyczące funkcji i formy graficznych wizerunków własnych rytowników oraz wpisanych w nie strategii „promocyjnych” związanych ze zmieniającym się statusem profesji rytownika.

Pełny opis:

Prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu pogłębione badania nad początkami grafiki doprowadziły do rewizji wielu poglądów na temat funkcji i statusu tego medium w pierwszym stuleciu jego istnienia. Wykład przedstawia nowe koncepcje dotyczące funkcji i formy graficznych wizerunków własnych rytowników oraz wpisanych w nie strategii „promocyjnych” związanych ze zmieniającym się statusem profesji rytownika. Przedmiotem rozważań będzie m.in. wanitatywny i emulacyjny wymiar autoportretów, rola graficznych sygnatur oraz pytanie o nieobecność graficznego autoportretu w twórczości Albrechta Dürera.

Literatura:

J.L. Koerner, The Monument of Self-Portraiture in German Renaissance Art, Chicago 1993

D. Landau, P. Parshall, The Renaissance Print 1470-1550, New Haven – London 1994

Renaissance Faces: Van Eyck to Titian, kat.wyst., London 2008

D. S. Areford, The Viewer and the Printed Image in Late Medieval Europe, Ashgate 2010

J. Hall, The Self-Portrait. A Cultural History, 2014

J. Stack, Albrecht Dürer’s Curls: Melchior Lorck’s 1550 Engraved Portrait and Its Relationship to Dürer’s Self-Fashioned Public Image (zob. na: academia.edu)

J. Sikorska, Między Hanndzaichen i Curiosità – sygnatury rycin w XV i na początku XVI w,, w: Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, red. A.S. Czyż, J. Nowiński, Warszawa 2013, s. 96-107 (zob. na: academia.edu)

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i innych nauk historycznych ; student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

K2_W03 ; K2_U01

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikorska
Prowadzący grup: Joanna Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: W czasie rzeczywistym za pomocą platformy internetowej (studenci otrzymają link do spotkania)

Forma zaliczenia: Zaliczenie pisemne, w dniu egzaminu prowadząca prześle pytania i tego samego dnia będzie konieczność odesłania odpowiedzi

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.