Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mimesis – dzieje koncepcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LLMDK-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Mimesis – dzieje koncepcji
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład jest prezentacją historycznie zmiennych koncepcji mimesis w odniesieniu do sztuk plastycznych, z koniecznym jednak uwzględnieniem relacji historycznych i teoretycznych pomiędzy malarstwem a poezją i muzyką. Obejmuje dzieje idei „naśladowania” od starożytnej teorii sztuki po XX-wieczne modele teoretyczne, wykorzystywane np. w sporach o znakowy charakter sztuk, w dyskusji nad referencją obrazową, w analizie ekspresji czy nawet w szerzej zakrojonych teoriach mimesis jako „make-believe”.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest prezentacji najważniejszych problemów teoretycznych, związanych z kategorią mimesis w dziejach teorii sztuk plastycznych (z odniesieniem do analiz problematyki na przykładzie dzieła literackiego i dzieła muzycznego). W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną poglądy na genezę mimesis w antycznej teorii sztuki, przemiany, jakim kategoria ta podlegała w nowożytnej Europie, przeanalizowane zostaną przyczyny jej kryzysu w epoce przełomu oświeceniowo-romantycznego, a także jej triumfalnego powrotu w historii teorii sztuki XX stulecia. Rozumienie mimesis nie będzie ograniczone do kwestii „naśladowania natury” w teorii sztuk plastycznych i w estetyce, ale zostanie wzbogacone o koncepcje kultury, poszukujące genezy i sensu kulturowych czynności ludzkich w aktach naśladowczych. Wykład jest zaprojektowany jako panoramiczne ujęcie wybranych koncepcji, od czasów starożytnych po wiek XX. Kategoria mimesis jest potraktowana jako klucz do podstawowych dylematów przedstawiania, ekspresji i reprezentacji w sztukach.

Literatura:

Arystoteles, Poetyka. Przełożył i opracował Henryk Podbielski, Wrocław 1989.

E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł. i przedmową opatrzył Zbigniew Żabicki. Przedmowa do drugiego wydania Michał Paweł Markowski, Warszawa b.d.w.

G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis. Culture, Art, Society. Tr. By Don Reneau, Berkeley – Los Angeles – London 1995.

S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton and Oxford 2002.

Efekty uczenia się:

Wykład zapoznaje słuchacza z historią jednej z najważniejszych koncepcji teoretycznych w dziejach teorii sztuki, muzyki i literatury. Słuchacz zdobywa orientację w najważniejszych modelach teoretycznych, poznaje relacje pomiędzy teorią sztuk mimetycznych a jej praktyką, opanowuje metody analizy tekstów teoretycznych i krytycznych. Ważnym celem wykładu pozostaje uwrażliwienie słuchaczy na związki teorii sztuk plastycznych z innymi dziedzinami twórczości.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kasperowicz
Prowadzący grup: Ryszard Kasperowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od wykładowcy.

Kryteria oceniania/ forma zaliczenia: Egzamin pisemny złożony z pięciu pytań, wyczerpująca odpowiedź na trzy pytania warunkiem oceny „dostatecznej”. Uwaga: jeśli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie, warunkiem zaliczenia zajęć będzie przygotowanie eseju na zadany temat (wymagania dotyczące pracy pisemnej zostaną podane we właściwym czasie).

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.