Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMD-W1-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje historii sztuki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem się historii sztuki, jako autonomicznej dyscypliny badawczej.

Pełny opis:

Wykład przedstawi kluczowe zagadnienia związane z kształtowaniem się historii sztuki, jako autonomicznej dyscypliny badawczej, od najwcześniejszych prób formułowania narracji o dziejach sztuki po zmiany zachodzące w dyscyplinie pod wpływem przełomu post-strukturalnego. Omówione zostaną najistotniejsze tradycje, instytucje i „szkoły” powstałe w akademickiej historii sztuki, a także ich wpływ na różnice w praktykowaniu historii sztuki w dniu dzisiejszym. Krytycznej analizie poddane zostaną także fundamentalne paradygmaty obowiązujące w historii sztuki i jej tradycyjne metodologiczne instrumenty.

Literatura:

Acton, M., Learning to Look at Paintings. London: Routledge, 2nd ed, 2009.

Adams, L. S., The Methodologies of Art. An Introduction. New York: Icon Editions, 1996.

Arnold, D., Art History: a Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Belting, H., Art History After Modernism, translated by C. Saltzwedel and M. Cohen. Chicago: University of Chicago Press, 2002 (niem. 1995).

Belting, H., The End of the History of Art, Chicago, University of Chicago Press, 1987 (transl. C. Wood).

Białostocki, J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Warszawa, 1980.

Bryl, M., Między wspólnotą inspiracji a odrębnością tradycji. Niemiecko- i anglojęzyczna historia sztuki u progu trzech ostatnich dekad, Rocznik Historii Sztuki, XXIV, 1999, p.217f.

Carrier, D., Principles of Art History Writing, University Park: PSU Press, 1991.

Carroll, N., “The End of Art?”, in: “Danto and His Critics: Art History,Historiography, and After the End of Art.”, Carrier, D. red. History and Theory 37,no.4 (1998): 20.

Elkins, J., Stories of Art. London: Routledge, 2002.

Elkins, J., Our Beautiful, Dry and Distant Texts: Art History as Writing, University Park: PSU Press, 1997.

Harris, J., The New Art History: A Critical Introduction. London: Routledge, 2001.

Harrison, C., An Introduction to Art. New Haven: Yale University Press, 2009.

Hatt, M., Klonk,C., Art History: a critical introduction to its methods, Manchester, 2007.

Hauser, A., The Social History of Art. London: Routledge, 1999 (4 vols. first publ. 1951).

Holly, M. A., Panofsky and the Foundations of Art History, Ithaca: Cornell U.P., 1984.

MacAllister Johnson, W., Art History. Its Use and Abuse, Toronto: University of Toronto Press, 1988.

Mansfield, E., Art History and Its Institutions: Foundations of a discipline, London, 2002.

Morawińska, A., red. Słowo i obraz, Warszawa: PWN, 1982.

Moxey, K., The Practice of Theory, Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History, Ithaca: Cornell UP, 1994.

Nelson, R.S., Schiff, R., red., Critical Terms for Art History, Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Panofsky, E., The History of Art as a Humanistic Discipline, w: Meaning in the visual arts, New York, 1955.

Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów "Artium Quaestiones”, Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red. ) Poznań: 2009

Podro, M., The Critical Historians of Art, New Haven: Yale U.P., 1982.

Pollock, G., Polityka teorii: pokolenia i geografie. Teoria feministyczna i historie historii sztuki, (M. Bryl, tłum.), Artium Quaestiones, VIII, 1997, p. 151-186.

Preziosi, D., Rethinking Art History. Meditations on a Coy Science, New Haven: Yale U.P., 1989.

Preziosi,D., red., The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford: Oxford University Press, 1998.

Wolff, Janet. The Social Production of Art. London Macmillan. 2nd ed. 1993

Vernon Hyde Minor, Art History’s History, 2nd edition (Prentice-Hall: Upper Saddle

River, NJ, 2001)

Efekty uczenia się:

Student otrzymuje fundamentalną wiedzę niezbędną do zrozumienia zmian zachodzących w dyscyplinie od jej początków po dzień dzisiejszy, potrafi analizować różne podejścia metodologiczne i świadomie wprowadzać ich elementy we własnej pracy, potrafi interpretować dotychczasowy dorobek naukowy historii sztuki, jako punkt wyjścia dla własnych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (kolokwium), oraz aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Arciszewska
Prowadzący grup: Barbara Arciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym (udostępnienie nagrania tylko w razie wyższej konieczności).

Forma zaliczenia: Zaliczenie w formie eseju przesłanego drogą elektroniczną.

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.