Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (podstawowe) prof. K. Zalewska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMSEMGKZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (podstawowe) prof. K. Zalewska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów I i II roku studiów magisterskich, zainteresowanych sztuką dawną w Polsce albo w Europie (bez sztuki bizantynskiej).

Pełny opis:

Seminarium nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego, wybór tematu pracy magisterskiej zależy każdorazowo od zainteresowań potencjalnego jej autora. Zakres obejmuje zasadniczo sztukę średniowieczną w Polsce i w Europie od jej początków aż do Reformacji. Dziedziny preferowane to malarstwo (w tym również miniaturowe), rzeźba wszelkiego typu, rzemiosło artystyczne oraz ikonografia, zarówno religijna jak i świecka. Możliwe są tematy dotyczące formy i stylu wybranych dzieł, ich funkcji, autorstwa oraz kontekstu kulturowego. Mogą to być zarówno monografie pojedynczych dzieł, jak i prace przeglądowe, uwzględniające nawet dość duże grupy zabytków - dotyczy to zwłaszcza prac z ikonografii.

Napisanie pracy zajmuje dwa lata; pierwszy rok przeznaczony jest na sprecyzowanie zakresu tematycznego i materiałowego, zebranie bibliografii (również przeczytanie tego, co do tej pory napisano na dany temat), sformułowanie problemów badawczych oraz przygotowanie w miarę dokładnego konspektu pracy. Rok drugi obejmuje jej pisanie według wcześniej przyjętych założeń.

Na każdym etapie przygotowań i pisania możliwe są konsultacje ze mną, albo osobiste (w godzinach przewidzianych na seminarium, a po uzgodnieniu także w innych terminach, dogodnych dla obu stron), albo też drogą mailową.

Literatura:

Do indywidualnego uzgodnienia z osobami przygotowującymi prace.

Efekty uczenia się:

Napisanie pracy magisterskiej, spełniającej wymogi regulaminowe przewidziane dla tego typu prac.

Metody i kryteria oceniania:

Według obowiązujących przepisów, dotyczących przyjmowania i oceny prac magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.