Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium wyższe prof. G. Jurkowlaniec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMSWGJ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium wyższe prof. G. Jurkowlaniec
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Sztuka, teoria sztuki i historiografia artystyczna późnego średniowiecza i epoki nowożytnej.

Pełny opis:

Tematy, które będą przedmiotem dyskusji na seminarium, mogą dotyczyć różnych zagadnień z zakresu sztuki, teorii sztuki lub historiografii artystycznej średniowiecza i epoki nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem:

- ikonografii chrześcijańskiej

- malarstwa lub rzeźby XIII-XVII w.

- związków sztuki i religijności

- roli sztuki w sporach wyznaniowych.

Dokładny zakres poszczególnych zajęć będzie zależny od zainteresowań uczestników i tematów przygotowywanych przez nich prac.

Literatura:

Literatura przedmiotu będzie zależna od tematów przygotowywanych prac i ustalana osobno z poszczególnymi uczestnikami.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień sztuki i historiografii artystycznej XV-XVII w., umie krytycznie czytać teksty naukowe, a także samodzielnie przygotowywać krótkie prace pisemne, poczynając od zbierania i porządkowania materiałów aż po ostateczną redakcję tekstu opatrzonego aparatem krytycznym, dysponuje też kompetencjami personalnymi i społecznymi polegającymi na umiejętności zwięzłego przedstawiania swojego stanowiska, a także podejmowania dyskusji z zachowaniem należytej kultury wypowiedzi i szacunku do adwersarza.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia proseminarium jest krótka (do 10 000 - 20 000 znaków ze spacjami) praca pisemna na temat uzgodniony z prowadzącą. Zakres, materiał i wstępne założenia pracy powinny zostać przedstawione w formie referatu wygłoszonego na zajęciach. Dodatkowym kryterium wpływającym na ocenę jest aktywne uczestnictwo w dyskusjach dotyczących referatów innych uczestników.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Jurkowlaniec
Prowadzący grup: Grażyna Jurkowlaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.