Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany sztuki średniowiecznej w XV wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LPRZSZS-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Przemiany sztuki średniowiecznej w XV wieku
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach będziemy omawiać zagadnienie pojawienia się nowych tendencji w sztuce niderlandzkiej i środkowoeuropejskiej w drugiej ćwierci XV wieku

Pełny opis:

Na zajęciach będziemy omawiać zagadnienie pojawienia się nowych tendencji w sztuce niderlandzkiej i środkowoeuropejskiej w drugiej ćwierci XV wieku. Zastanowimy się nad oddziaływaniem nowatorskiej sztuki braci van Eyck, Mistrza z Flemalle czy Rogiera van der Weydena na malarstwo regionów sąsiadujących z Niderlandami jak Westfalia i bardziej odległych jak Austria, Czechy czy Śląsk. Omawiając przykłady dzieł sztuki z Europy Środkowej zadamy pytanie o różne formuły realizmu, zależne i niezależne od niderlandzkich wzorców. Istotny dla naszych rozważań będzie też problem rodzącej się świadomości artystycznej wyrażającej się w dziełach o funkcji kultowej i dewocyjnej.

Literatura:

Altahus, Karin, Konrad Witz: Ein Pionier der Malerei im 15. Jahrhundert, Königstein i. T 2010.

Białostocki, Jan, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010.

Belting, Hans; Kruse, Christiane, Die Erfindung des Gemäldes, München 1995.

Borchert, Till-Holger (red.), Van Eyck to Dürer – The Influence of Early Netherlandish Painting on European Art, 1430–1530, katalog wystawy, Groeningemuseum w Brugii 28.10.2010 – 30. 01.2011, Lanoo, Tielt 2010, Thames & Hudson, London 2010.

Chapuis, Julien, Stefan Lochner: image making in fifteenth-century Cologne, Turnhout 2004.

Friedländer, Max, Early Netherlandish Painting, Leiden, 1967-1976.

Hamburger, Jeffrey F., The medieval work of art, w: The Mind’s eye, Art and Thoelogical Argument in the Middle Ages, ed. J.F. Hamburger, A. M. Bouché, New Jersey 2006, s. 375-411.

Kemperdick, Stefan, Maler des Lichts. Der Meister der Darmstädter Passion, Berlin 2000.

Kemperdick, Stephan i Sander, Jochen (ed.), Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden (exh. cat. Städel Museum Frankfurt /Gemäldegalerie Staatliche Museen zu Berlin), Ostfildern 2008.

Köhler, Mathias, Der Magdalenenaltar des Lucas Moser in der gotischen Basilika Tiefenbronn, Regensburg 1994.

Labuda, Adam S., Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim XV w., Poznań 1984

Marrow, James H., Artistic Identity in Early Netherlandish Painting: The Place of Rogier van der Weyden’s St. Luke Drawing the Virgin, w: Rogier Van Der Weyden St. Luke Drawing the Virgin Selected Essays in Context, ed. C. J. Purtle, Boston 1997, s. 53-59.

Panofsky, Erwin, Early Netherlandish Painting, Harvard 1953.

Schlie, Heike, Bilder des Corpus Christi: Sakramentaler Realismus von Jan van Eyck bis Hieronymus Bosch, Berlin 2002.

Suckale, Robert, Die Erneuerung der Malkunst vor Dürer, Petersberg 2009.

Strieder, Peter, Tafelmalerei in Nurnberg, 1350-1550, Königstein i. T. 1993.

Söding, Urlich, Hans Multscher - Der Sterzinger Altar, Bozen 1991.

Ziemba, Antoni, Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą wiedzę na temat przełomowego zjawiska w sztuce jakim było malarstwo dawnych mistrzów niderlandzkich i ich recepcja w Europie Środkowej. Nauczą się definiować i problematyzować pojęcie realizmu w jego różnych aspektach, od technologicznego po ideowy. Pogłębią bardzo ważną w warsztacie historyka sztuki umiejętność analizy porównawczej dzieł sztuki. Poznają też w zarysach spory metodologiczne wśród badaczy sztuki dawnej.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium: krótkie wypowiedzi pisemne na temat głównych problemów poruszanych na zajęciach, na podstawie prezentowanych slajdów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Zajęcia zdalne, prowadzone na platformie internetowej w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od wykładowcy

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.