Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek sztuki i jego mechanizmy od Renesansu do Współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LRSZIM-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rynek sztuki i jego mechanizmy od Renesansu do Współczesności
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest rynek sztuki (a właściwie: różnorodne rynki sztuki) w czasach nowożytnych i nowoczesnych.

W trakcie kolejnych zajęć omówione zostaną podstawowe zjawiska i instytucje kształtujące rynki sztuki w różnych częściach Europy, przede wszystkim w metropoliach takich jak Amsterdam, Florencja czy Paryż. Szczególny nacisk położony zostanie na zjawiska „podręcznikowe” i uznawane za istotne z punktu widzenia specyfiki współczesnego rynku sztuki, a więc ukształtowanie się instytucji takich jak galeria sztuki, dom akcyjny, zawód marszanda/marszandki i funkcja mediatora/mediatorki.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest rynek sztuki (a właściwie: różnorodne rynki sztuki) w czasach nowożytnych i nowoczesnych.

W trakcie kolejnych zajęć omówione zostaną podstawowe zjawiska i instytucje kształtujące rynki sztuki w różnych częściach Europy, przede wszystkim w metropoliach takich jak Amsterdam, Florencja czy Paryż. Szczególny nacisk położony zostanie na zjawiska „podręcznikowe” i uznawane za istotne z punktu widzenia specyfiki współczesnego rynku sztuki, a więc ukształtowanie się instytucji takich jak galeria sztuki, dom akcyjny, zawód marszanda/marszandki i funkcja mediatora/mediatorki.

Główne problemy zajęć:

- Czy historyk sztuki powinien interesować się handlem i ekonomią?

- Handel wyrobami luksusowymi i obrazami w Italii i Niderlandach w XV-XVI wieku.

- Aukcje, marszandzi i szarlatani: handlowanie obrazami w Paryżu w XVIII wieku

- Magnateria wobec cudzoziemskich wyrobów luksusowych i dzieł sztuki w XVII-XVIII wieku

- Juste milleu vs. awangarda? Międzynarodowość jako strategia sprzedażowa w XIX wieku.

- Rynki sztuki w Polsce po 1945 roku.

- Strategie sprzedażowe i marketing na polskich rynkach sztuki po 1989 roku.

Literatura:

E. Anheim, Ch. Guichard, Les marchés artistiques (XIVe-XVIIIe siècles), Revue de l'Art, no 206, 2019-4, s. 11-18;

Art Crossing Borders. The Internationalisation of the Art Market in the Age of Nation States, 1750-1914, ed. J. D. Baetens, D. Lyna, Leiden 2019;

Art Markets in Europe, 1400–1800, red. M. North, D. Ormrod, London 1999;

S. Bołdok, Antykwariaty artystyczne, salony i domy aukcyjne, Warszawa 2004;

Dealing Art on Both Sides of the Atlantic, 1860-1940, ed. L. Catterson, Leiden 2017;

S. van Ginhoven, Connecting Art Markets. Guilliam Forchondt’s Dealership in Antwerp (c.1632–78) and the Overseas Paintings Trade, Leiden 2017;

G. Guerzoni, Apollo and Vulcan. The Art Markets in Italy, 1400-1700, Michigan State University Press 2011

Ch. Guichard, La griffe du peintre: la valeur de l'art (1730-1820), Paris 2018;

T. Hulst, A History of the Western Art Market A Sourcebook of Writings on Artists, Dealers, and Markets, UCP 2017;

B. Joyeux-Prunel, Nul n’est prophète en son pays? L’internationalisation de la peinture des avant-gardes parisiennes 1855-1914, Paris 2009;

Tejże, Les Avant-gardes artistiques. Une histoire transnationale – Vol. 1-2: Paris 2016-2017

Tejże, Naissance de l’art contemporain. Une histoire mondiale, 1945-1970, Paris 2021.

La valeur de l'art - exposition, marché, critique et public au XVIIIe siècle, ed. J. Rasmussen, Paris 2009;

N. De Marchi, H.J. Van Miegroet, The History of Art Markets, w: Handbook of the Economics of Art and Culture, red. V. A. Ginsburg, D. Throsby, North Holland 2006;

P. Michel, Le Commerce du tableau à Paris: dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Lille 2007;

K. Niemira, Rynek sztuki w Warszawie czasów Stanisława Augusta, „Almanach Warszawy”, 2019, t. XII, s. 11-58;

K. Niemira, Dobry artysta i zły marszand, albo odwrotnie. O związkach Jana Lebensteina z nowojorską Galerie Chalette, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2017, nr 4, s. 777-796;

M. North, Art and Commerce in the Dutch Golden Age, Yale 1999 [albo starsze niemieckie wydanie]

Painting for Profit: The Economic Lives of Seventeenth-Century Italian Painters, ed. R. E. Spear, Ph. Sohm, New Haven 2010;

S. Roux, Lotteries, Art Markets, and Visual Culture in the Low Countries, 15th-17th Centuries, Leiden 2018;

A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1982;

A. Ryszkiewicz, Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim, Wrocław 1953;

A. Ryszkiewicz, Zbieracze i obrazy, Warszawa 1972;

The Art Market in Rome in the Eighteenth Century. A Study in the Social History of Art, ed. P. Coen, Leiden 2018;

D. Thompston, The $12 Million Stuffed Shark: The Curious Economics of Contemporary Art, London 2010.

Efekty uczenia się:

Studentka / student:

K2_W02: zna terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym

K2_W04: ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu rynku sztuki i jego historii

K2_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach rynku sztuki i orientację we współczesnych jego formach

K2_U03: potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie historii sztuki oraz zastosować ją w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

K2_U14: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

K2_K04: jego gotowa / gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Niemira
Prowadzący grup: Konrad Niemira
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.