Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LSP-W Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki średniowiecznej powszechnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są dzieje sztuki europejskiej od początku średniowiecza do ok. 1500 r. ( z wyjątkiem Włoch, gdzie górną granicę chronologiczną wyznacza początek renesansu). W tych ramach czasowych będą przedstawione najważniejsze zjawiska zachodzące w architekturze, malarstwie, rzeźbie oraz rzemiośle artystycznym w głównych środowiskach artystycznych na obszarze Europy kościoła łacińskiego.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są dzieje sztuki europejskiej od początku średniowiecza do ok. 1500 roku ( z wyjątkiem Włoch, gdzie górną granicę chronologiczną wyznacza początek renesansu).W tych ramach czasowych będą przedstawione najważniejsze zjawiska zachodzące w architekturze,malarstwie, rzeźbie oraz rzemiośle artystycznym w głównych środowiskach artystycznych na obszarze Europy kościoła łacińskiego.Przemiany formalne oraz treścoiwe sztuki średniowiecznej omawiane będą w powiązaniu z rozmaitymi aspektami kultury religijnej i duchowej tego czasu.

W pierwszym semestrze wykład obejmie sztukę VI-XIII wieku, w drugim natomiast sztukę wieku XIV i XV. Wstępna część wykładu poświęcona zostanie omówieniu zagadnień takich jak: pojmowanie sztuki w średniowieczu, organizacja twórczości artystycznej,stosunek do tradycji antycznej, związki między sztuką a liturgią.

Następnie przedstawiona zostanie sztuka na terenie nowych państw średniowiecznych, sztuka karolińska i ottońska oraz wybrane zagadnienia dziejów sztuki romańskiej i gotyckiej. W drugim semestrze część wykładu zostanie przeznaczona na prezentacje sztuki późnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem nowych gatunków artystycznych, takich np. jak późnogotyckie Kośącioły halowe, retabula ołtarzowa oraz nowych formuł przedstawieniowych.

Literatura:

Gloria FOSSI, Sztuka romańska i gotycka, Warszawa 2006 (jako przypomnienie faktów

podstawowych)

Veronica SEKULES, Medieval Art, Oxford 2001

Piotr SKUBISZEWSKI, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

Xavier BARRAL y ALTET, Wczesne średniowiecze. Od późnego okresu antycznego do

roku 1000, Warszawa 1998

Jerzy ŻARNECKI, Sztuka romańska, Kraków 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 36 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.