Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzeum- idee, projekty, historie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-MIPH-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Muzeum- idee, projekty, historie
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą różnym ideom muzeum, formułowanym od początków ich istnienia, jako instytucji publicznych, aż do dziś. Przedmiotem refleksji będą różne typy muzeów- narodowe, sztuki, etnograficzne, historyczne, poznawane na wybranych przykładach. Podczas spotkań analizowane będą różne programy i teorie, np. muzeum partycypacyjnego, muzeum krytycznego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą różnym ideom muzeum, formułowanym od początków ich istnienia, jako instytucji publicznych, aż do dziś. Przedmiotem refleksji będą różne typy muzeów- narodowe, sztuki, etnograficzne, historyczne, poznawane na wybranych przykładach. Podczas spotkań analizowane będą różne programy i teorie, np. muzeum partycypacyjnego, muzeum krytycznego. Na zajęcia zapraszani będą goście, kuratorzy, pracownicy muzeów, badacze zainteresowani muzeologią. Przewidziane są również wizyty w różnych muzeach.

Literatura:

Podstawowa bibliografia:

Svetlana Alpers, “The Museum as a Way of Seeing”, w: Ivan Karp and Steven D. Lavine (red.) Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, Smithsonian Institution Press 1991

Hans Belting “Contemporary Art and the Museum in the Global Age”, w: Peter Weibel, Andrea Buddensieg (red.), Contemporary Art and the Museum. A Global Perspective, Hatje Cantz, 2007.

Tony Bennett, The Birth of the Museum. History, theory, poli-tics, London and New York 1995

Jean Clair, Kryzys Muzeów, Gdańsk: Słowo/ Obraz Teryto-ria, 2009

Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins, Cambridge MA: The MIT Press, 1997

Carol Duncan, Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums, Routledge, 1995.

Carol Duncan and Alan Wallach, “The Universal Survey Museum”, w: Art History, Vol. 3, No. 4, December 1980

Dorota Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?,

„Muzealnictwo”,2008,nr 49, s.200-203

Andrzej Kiciński, Muzea - strategie i dylematy rozwoju, Warszawa 2004

Barbara Kirschenblatt-Gimblett, Destination Culture: Tour-ism, Museums, and Heritage, University of California Press, 1998

Janet Marstine „Introduction”, w: Janet Marstine (red.) New Museum. Theory and Practice. An Introduction, Blackwell Publishing, 2005

Arthur Macgregor, Curiosity and Enlightenment: Collectors and Collections from the Sixteenth to Nineteenth Century, Yale 2008

Piotr Piotrowski, Muzeum krytyczne, Poznań 2011

Griselda Pollock, Encounters in the Virtual Feminist Muse-um. Time, Space and the Archive, Routledge, 2007

Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, przekł. Andrzej Pieńkos, Lublin 2001

Maria Popczyk (red.), Muzeum

sztuki. Antologia, Kraków 2005

Maria Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji mu-zealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki, Kraków 2008

Nina Simon, The Participatory Museum, San Francisco 2010

Zdzisław Żygulski, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnic-twa, Warszawa 1982

Żygulski Zdzisław (jun.): Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim, w: Romantyzm. Studia nad drugą

połową XVIII wieku i wieku XIX, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967,

Zdzisław Żygulski, Przemiany architektury muzeów,„Muzealnictwo”,2004,nr 45,s.106-124

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę na temat historii różnych instytucji muzealnych, a także teorii z zakresu muzeologii. Zdobędą umiejętność analizy tekstów krytycznych, a także ekspozycji (stałych i czasowych).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy oceniani będą na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i prezentacji, a także złożonej do końca semestru pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.