Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska krytyka artystyczna po 1945 roku: idee i praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PKA-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Polska krytyka artystyczna po 1945 roku: idee i praktyki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji tekstów krytycznych, towarzyszących przemianom w sztuce polskiej po 1945 roku.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji, analizie i interpretacji

tekstów, wyznaczających główne nurty w polskiej krytyce

artystycznej po 1945 roku. W ich trakcie omawiane są i

interpretowane zróżnicowane strategie pisania o sztuce w

kontekście życia artystycznego i polityki kulturalnej.

Problemowe opracowanie tekstów krytycznych pozwala nie

tylko odtworzyć ich funkcję referującą w stosunku do zdarzeń

artystycznych, lecz także pokazać historyczny zespół norm,

zaleceń i powinności formułowanych w stosunku do sztuki i jej

społecznego odbioru. W ramach zajęć omawiane będą m. in.

zagadnienia związane z definiowaniem nowoczesności i

awangardy, spory wokół kategorii realizmu, formy krytyki

związanej z zagadnieniem „nowych mediów” i tzw. sztuki

krytycznej, a także czasopisma i instytucje kształtujące różne

odmiany krytyki artystycznej.

Literatura:

Dzieje krytyki artystycznej, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Warszawa 2009; Elkins J., What Happened to Art Criticism?, Chicago 2003; Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989; Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań2005; Kruczkowska Z., Główne tendencje w polskiej krytyce sztuki (na podstawie wybranych

czasopism literackich i artystycznych od polowy XIX wieku do współczesności), Wydawnictwo

Naukowe Akademi Pedagogicznej, Kraków 2002; Lachowski M., Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006; Markowska A., Definiowanie sztuki – objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki w PRL-u, Katowice 2003; Polskie Życie Artystyczne w latach 1944-1960. Diariusz wydarzeń, tom I-V (lata 1944-1951), red. A. Wierzbicka, Warszawa 2012-2014; Sławiński J., Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich, [w:] Badania nad krytyką literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974; Wallis A., Atlas kultury Polski 1946-1980, Międzychód 1994.

Efekty uczenia się:

Student zdobywa umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstu krytycznego, a także zapoznaje się z koncepcjami krytyki artystycznej wobec zmieniających się modeli sztuki i społecznego odbioru

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.