Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie dr J. Balisz-Schmelz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLICBS Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr J. Balisz-Schmelz
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium ma na celu przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy badawczej i do pisania prac z zakresu historii sztuki współczesnej.

Pełny opis:

Proseminarium ma na celu przygotowanie jego uczestników do samodzielnej pracy badawczej oraz w efekcie do napisania pracy proseminaryjnej z zakresu sztuki współczesnej.

W czasie trwania proseminarium głównym zadaniem uczestników / uczestniczek będzie napisanie pracy pisemnej, w której poruszone zostanie wybrane zagadnienie sztuki współczesnej.

Temat pracy zostanie zaproponowany przez prowadzącą, mile widziane jest jednak opracowanie wybranego samodzielnie zagadnienia, które łączy się z własnymi zainteresowaniami.

W trakcie poszczególnych spotkań studenci zapoznają się z warsztatem niezbędnym do pisania prac pisemnych (kwerendy biblioteczne, archiwalne oraz w sieci, wizyty w muzeach bądź galeriach), nabędą umiejętność właściwego formułowania problemu badawczego oraz wyboru perspektywy metodologicznej, a następnie ustalania struktury pracy i prowadzenia w niej logicznej i merytorycznej argumentacji.

Kolejne etapy oraz wyniki badań prezentowane będą przez uczestników na poszczególnych spotkaniach i wspólnie dyskutowane, co ma pomóc w ich weryfikacji, a także w poszerzaniu bądź wskazywaniu dodatkowych kontekstów i rozwiązywaniu ewentualnych problemów, z jakimi autor / autorka napotka się w trakcie pracy.

Literatura:

Eco U., How to Write a Thesis, MIT 2015;

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student/studentka posiada umiejętność samodzielnego przeprowadzenia badań od sformułowania problemu badawczego, poprzez kwerendy i publiczne prezentowanie wyników badań wraz z obroną ich zasadności aż do finalnego przygotowania pracy pisemnej podsumowującej wyniki pracy badawczej nad wybranym zagadnieniem.

Metody i kryteria oceniania:

Czynny udział w zajęciach, złożenie do końca semestru pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.