Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie dr Zoltán Gyalókay

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLICZG Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr Zoltán Gyalókay
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Proseminarium licencjackie. Kontekst dzieła sztuki w średniowieczu

Tematem zajęć będzie analiza dzieła w odnoszeniu do pierwotnego kontekstu powstania, przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych, kulturowych i innych, mających wpływ na jego ostateczny kształt.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą wybierać do analizy takie dzieła - przede wszystkim rzeźby -, które nie przetrwały w pierwotnym miejscu przeznaczenia. Chodzi o takie przykłady, które dziś znajdują się w innej aranżacji wnętrza lub przechowywane są wręcz w zbiorach muzealnych. Wykorzystując różne metody badawcze (min. analizę stylu, ikonografii i funkcji) uczestnicy proseminarium podejmą próbę rekonstrukcji pierwotnego kontekstu, w którym dzieło powstało. Do dokonania tej rekonstrukcji niezbędne będzie także rozpoznanie tła historyczno-kulturowego czasu i środowiska artystycznego, do których można odnieść te dzieła z dużym prawdopodobieństwem.

W pierwszym semestrze studenci rozpoznają możliwie szeroko tło artystyczno-kulturowe powstania wybranych dzieł. W drugim semestrze podejmują analizę w ujęciu monograficznym ze szczególnym uwzględnieniem w/w rekonstrukcji okoliczności powstania dzieła.

Literatura:

Literatura podawana na bieżąco, odpowiednio do wybranego przez studenta dzieła.

Efekty uczenia się:

Student poznaje szerokie tło artystyczno-kulturowe powstania wybranego dzieła.

Potrafi zastosować różne metody analizy dzieła sztuki.

Posiada podstawową umiejętność odczytania historii dzieła na podstawie analizy materiału zabytkowego.

Umie wykorzystać źródła pisane oraz tworzone współcześnie, specjalistyczne dokumentacje oraz opracowania.

Umie przygotować krótką pracę pisemną z zastosowaniem

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze referat na temat tła artystyczno-kulturowego powstania wybranego dzieła, na koniec drugiego semestru praca pisemna, będąca podstawą do zaliczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.