Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie dr Z. Sarnecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLIZS Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr Z. Sarnecka
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem rozważań będą różne aspekty sztuki i teorii sztuki późnego średniowiecza i epoki nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów wykonania oraz funkcji dzieła sztuki.

Zajęcia wprowadzają do problematyki samodzielnego przygotowania prac naukowych z zakresu historii sztuki. Służą przede wszystkim nauce właściwego formułowania zadań badawczych, dobierania odpowiednich narzędzi, zbierania i analizowania materiałów oraz w efekcie pisania prac badawczych zgodnych z wymogami historii sztuki

Pełny opis:

Przedmiotem rozważań będą różne aspekty sztuki, teorii sztuki i historiografii artystycznej późnego średniowiecza i epoki nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów wykonania oraz funkcji dzieła sztuki.

Zajęcia wprowadzają do problematyki samodzielnego przygotowania prac naukowych z zakresu historii sztuki. Służą przede wszystkim nauce właściwego formułowania zadań badawczych, dobierania odpowiednich narzędzi, zbierania i analizowania materiałów oraz w efekcie pisania prac badawczych zgodnych z wymogami historii sztuki. Część spotkań będzie miała charakter dyskusji nad wybranymi dziełami lub zjawiskami artystycznymi, a wprowadzeniem do wspólnych rozważań będą referaty przygotowywane przez studentów (stanowiące podstawę pracy zaliczeniowej) lub lektury (artykuły naukowe w jęz. polskim lub angielskim).

Literatura:

Literatura przedmiotu będzie zależna od tematów prac przygotowywanych przez uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05; K_W17; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U10; K_U13; K_K01; K_K05

Po zakończeniu zajęć student ma wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień sztuki i historiografii artystycznej. Umie krytycznie czytać teksty naukowe, a także samodzielnie przygotowywać prace pisemne, poczynając od zbierania i porządkowania materiałów aż po ostateczną redakcję tekstu opatrzonego aparatem krytycznym, dysponuje też kompetencjami personalnymi i społecznymi polegającymi na umiejętności zwięzłego przedstawiania swojego stanowiska, a także zachowania należytej kultury wypowiedzi i szacunku względem innych uczestników dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach oraz pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Sarnecka
Prowadzący grup: Zuzanna Sarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.