Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie-dodatkowe dr A. Rosales Rodriguez

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICARD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie-dodatkowe dr A. Rosales Rodriguez
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Program seminarium poświęcony jest rozmaitym aspektom sztuki i kultury nowoczesnej, europejskiej i polskiej, w zakresie sztuk plastycznych i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia.

Pełny opis:

Tematyka seminarium uwzględnia indywidualne zainteresowania studentów, opracowywane zagadnienia nie mogą być jednak tożsame z zakresem pracy licencjackiej, pisanej na seminarium podstawowym. Na pierwszych zajęciach konsultowane są tematy referatów. Część zajęć może się odbywać w galeriach stałych i na ekspozycjach czasowych warszawskich muzeów, a wyjatkowo także (w zależności od możliwości finansowych) w innych muzeach w Polsce.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady pisania tekstu naukowego, potrafi opracować stan badań, właściwie dobrać literaturę i sporządzić aparat naukowy pracy: przypisy, spisy itp., wykazuje się umiejętnością analizy i krytycznego myślenia, nabywanego wraz z kompetencjami społecznymi podczas ustnych prezentacji części pracy na seminariach. Temat i forma prezentacji poddawane są dyskusji, angażującej pozostałych uczestników seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- uczestnictwo w zajęciach, prezentacja referatu na seminarium i złożenie pisemnej pracy (ok. 10-12 stron), spełniającej wymogi pracy naukowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.