Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie-podstawowe dr A. Rosales-Rodriguez

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICARP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie-podstawowe dr A. Rosales-Rodriguez
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Program seminarium poświęcony jest rozmaitym aspektom sztuki i kultury nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia.

Pełny opis:

Program seminarium poświęconego rozmaitym aspektom sztuki i kultury nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia, będzie dostosowany do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań studentów. Głównym celem zajęć jest przygotowanie pracy licencjackiej, omówienie jej metodologicznych założeń, naukowego aparatu, źródeł. Preferowane są tematy z zakresu XIX-wiecznej historii sztuki powszechnej oraz polskiej – w kontekście wpływów i relacji ze sztuką i myślą europejską.

Na pierwszym etapie pracy formułowany jest roboczy temat pracy licencjackiej. Student gromadzi pod tym kątem bibliografię i opracowuje konspekt. Następnie prezentuje w ramach całorocznego seminarium fragmenty swojej pracy, które są przedmiotem dyskusji.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady pisania tekstu naukowego, potrafi opracować stan badań, właściwie dobrać literaturę i sporządzić aparat naukowy pracy: przypisy, spisy itp., wykazuje się umiejętnością analizy i krytycznego myślenia, nabywanego wraz z kompetencjami społecznymi podczas ustnych prezentacji części pracy na seminariach. Temat i forma prezentacji poddawane są dyskusji, angażującej pozostałych uczestników seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- złożenie pracy licencjackiej w formie pisemnej, poprzedzone prezentacją poszczególnych części pracy w formie referatów.

Kryteria oceny pracy licencjackiej określone są w zasadach obowiązujących w IHS: wartość merytoryczna, umiejętność zgromadzenia dotychczasowego stanu wiedzy o danym zagadnieniu i wyciągnięcia zeń wniosków; poprawność formalna i warsztatowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.