Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie dodatkowe dr K. Dworniczak

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICDKD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dodatkowe dr K. Dworniczak
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Program seminarium obejmuje rozmaite zagadnienia sztuki i kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych w relacji do innych obszarów twórczości oraz piśmiennictwa o sztuce w XX-XXI wieku.

Pełny opis:

Program seminarium obejmuje rozmaite zagadnienia sztuki i kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych w relacji do innych obszarów twórczości oraz piśmiennictwa o sztuce w XX-XXI wieku.

Szczegółowe zagadnienia będą dobierane w zależności od zainteresowań uczestników, nie mogą być jednak tożsame z zakresem prac licencjackich realizowanych na seminariach podstawowych.

Praca na zajęciach polega na prezentowaniu referatów przez studentów oraz grupowych dyskusjach.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do zainteresowań badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05; K_W17; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U10; K_U13; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05

Student pogłębia wiedzę dotyczącą własnych zainteresowań. Nabywa umiejętność prawidłowego konstruowania tekstu naukowego, w tym aparatu krytycznego (przypisy, bibliografia, spis ilustracji itp.). Doskonali umiejętność adekwatnego, skutecznego stosowania metod interpretacji dzieł sztuki/zjawisk artystycznych, a także formułowania krytycznych wniosków i prezentowania ich podczas grupowych dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest zaprezentowanie referatu na zajęciach, a finalnie złożenie pracy pisemnej o charakterze tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dworniczak
Prowadzący grup: Kamila Dworniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: W semestrze zimowym zajęcia będą prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.