Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie podstawowe dr K. Dworniczak

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICKD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie podstawowe dr K. Dworniczak
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Program seminarium obejmuje rozmaite zagadnienia sztuki i kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych w relacji do innych obszarów twórczości oraz piśmiennictwa o sztuce w XX-XXI wieku.

Pełny opis:

Program seminarium obejmuje rozmaite zagadnienia sztuki i kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych w relacji do innych obszarów twórczości oraz piśmiennictwa o sztuce w XX-XXI wieku.

Celem zajęć jest przygotowanie pracy licencjackiej, dyskusja nad jej metodologicznymi założeniami, doborem źródeł, a także sposobem skonstruowania prawidłowego aparatu naukowego.

Szczegółowe zagadnienia będą dobierane w zależności od zainteresowań oraz potrzeb badawczych uczestników seminarium. Preferowane są tematy z zakresu dwudziestowiecznej sztuki polskiej i powszechnej, recepcji sztuki zachodniej w Polsce po 1945 roku, sztuki okresu PRL, historii fotografii, relacji pomiędzy dyscyplinami artystycznymi, krytyki artystycznej, a także teorii sztuki.

Praca studenta na zajęciach polega na sformułowaniu tematu pracy licencjackiej, następnie gromadzeniu bibliografii, opracowaniu konspektu, w końcu prezentowaniu wyników wstępnych badań oraz fragmentów pracy, które stają się przedmiotem dyskusji wszystkich uczestników seminarium.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do zainteresowań badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_W04; K_W05; K_W17; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U10; K_U13; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05

Student pogłębia wiedzę dotyczącą własnych zainteresowań badawczych. Nabywa umiejętność prawidłowego konstruowania tekstu naukowego, w tym aparatu krytycznego (przypisy, bibliografia, spis ilustracji itp.). Doskonali ponadto umiejętność adekwatnego, skutecznego stosowania metod interpretacji dzieł sztuki/zjawisk artystycznych, a także formułowania krytycznych wniosków i prezentowania ich podczas grupowych dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest prezentowanie wyników badań w formie referatów/prezentacji na zajęciach, a finalnie złożenie pracy licencjackiej w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dworniczak
Prowadzący grup: Kamila Dworniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.