Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr K. Mroziewicz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICKMD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr K. Mroziewicz
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie, dostosowane do indywidualnych zainteresowań uczestników zajęć, z zakresu sztuki późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej. Proponowany zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z ikonografią polityczną – przedstawieniami władzy i władców od końca XV wieku do początku XVII stulecia.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie przygotowanie studentów pierwszego stopnia do samodzielnej pracy naukowej z zakresu historii sztuki dawnej. Program zajęć będzie kształtowany na bieżąco w zależności od liczby uczestników, ich zainteresowań oraz charakteru ich udziału w kursie (seminarium główne/poboczne).

W semestrze zimowym odświeżymy informacje dotyczące różnych mediów obrazowych, ich specyfiki i możliwych podejść badawczych, struktury i stylu pracy naukowej, budowania argumentacji i przedstawiania wyników badań, sposobów sporządzania przypisów i bibliografii. Porozmawiamy o rodzimych i obcych tradycjach naukowych oraz odwiedzimy wystawę czasową w Zamku Królewskim w Warszawie.

W semestrze letnim uczestnicy zajęć będą mieli za zadanie poddać analizie wybrane dzieło związane tematycznie z problemem reprezentacji władzy (XV-XVII w.) lub przygotowywanej pracy licencjackiej i zaprezentować wyniki swojej pracy w formie prezentacji ustnej. Konspekt prezentacji wraz z bibliografią (1s.), studenci roześlą wszystkim uczestnikom zajęć na tydzień przed swoimi wystąpieniami.

Udział w seminarium nie zobowiązuje studentów do pisania pracy licencjackiej pod kierunkiem prowadzącej kurs.

Literatura:

Literatura, dostosowana do omawianych zagadnień, będzie podawana w trakcie trwania kursu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki w powiązaniu z historią i kulturą dawną,

- zna budowę pracy i argumentacji naukowej.

Umiejętności:

- student posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu historii sztuki dawnej i ikonografii władzy,

- potrafi dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych,

- umie prezentować wyniki własnych analiz w formie ustnej i pisemnej.

Kompetencje społeczne:

- student ma szacunek dla różnych stanowisk i opinii,

- ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wygłoszonego referatu (i przygotowanego konspektu) – na temat wybrany przez studentów w uzgodnieniu z prowadzącą.

Przedmiotem oceny będzie umiejętność samodzielnej analizy dzieła sztuki w oparciu o zebraną literaturę przedmiotu, poprawność konstrukcji wypowiedzi oraz argumentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroziewicz
Prowadzący grup: Karolina Mroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.