Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie dr hab. A. Rosales Rodriguez

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGRAR Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie dr hab. A. Rosales Rodriguez
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie w zakresie sztuki nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych, muzealnictwa i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia.

Pełny opis:

Program seminarium poświęconego rozmaitym aspektom sztuki i kultury nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych, muzealnictwa i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia, będzie dostosowany do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań studentów. Głównym celem zajęć jest wyznaczenie obszaru badawczego przyszłej pracy magisterskiej, omówienie jej metodologicznych założeń, naukowego aparatu, źródeł, a następnie stanu badań, tytułu, konspektu, bibliografii. W ramach seminarium przewidywane są również wizyty w muzeach i dyskusje na temat wystaw czasowych i stałych, publikacji na temat sztuki.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady pisania tekstu naukowego, potrafi opracować stan badań i sformułować oryginalne wnioski, właściwie dobrać literaturę i sporządzić aparat naukowy pracy: przypisy, spisy itp., wykazuje się umiejętnością analizy i krytycznego myślenia, nabywanego wraz z kompetencjami społecznymi podczas ustnych prezentacji części pracy na seminariach. Umie korzystać z różnych źródeł. Temat i forma prezentacji poddawane są dyskusji, angażującej pozostałych uczestników seminarium. Zajęcia rozwijają umiejętności badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

prezentacja poszczególnych części pracy w formie referatów oraz złożenie pracy magisterskiej w systemie apd i akceptacja promotora.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.