Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie prof. A. Ziemba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGRAZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie prof. A. Ziemba
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zakres tematyczny: Sztuka późnośredniowieczna i nowożytna. Teoria i historiografia sztuki dawnej. Metodologie historii sztuki.

Pełny opis:

Zakres tematyczny: Sztuka późnośredniowieczna i nowożytna. Teoria i historiografia sztuki dawnej. Metodologie historii sztuki. Zajęcia poświęcone prezentacji tekstów oraz przygotowywanych prac dyplomowych i magisterskich, a także dyskusji nad metodyką i metodologia historii sztuki.

Literatura:

W zależności od zgłoszonych tematów

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

• ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą może rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

• zna terminologię historii sztuki na poziomie rozszerzonym

• ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych historii sztuki

• ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych z zakresu historii sztuki

• zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki

• ma pogłębioną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń w kontekście badań z zakresu historii sztuki

UMIEJĘTNOŚCI

• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własna kariera zawodową

• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje , wykorzystując różne źródła i sposoby

• posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historii sztuki

• posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin związanych z historią sztuki oraz jej stosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

• potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów obiektów sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

• posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury, formułowania wniosków oraz umiejętność dokonywania syntetycznych podsumowań

• posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o obiektach sztuki na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach

• potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik i kanałów informacyjnych ze specjalistami w zakresie historii sztuki oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami, a także popularyzować wiedzę o historii sztuki, obiektach sztuki i instytucjach sztuki

• posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł

• posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących historii sztuki oraz w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin odnoszących się do historii sztuki

• ma umiejętności językowe w zakresie historii sztuki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy w systemie APD i akceptacja promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Ziemba
Prowadzący grup: Antoni Ziemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Ziemba
Prowadzący grup: Antoni Ziemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.