Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie dr hab. M. Czapelski dr hab. A. Rosales Rodriguez

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGRCZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie dr hab. M. Czapelski dr hab. A. Rosales Rodriguez
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie w zakresie sztuki nowoczesnej: sztuk plastycznych, muzealnictwa i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia oraz historii architektury i urbanistyki od schyłku XVIII w. po lata 70. XX wieku.

Pełny opis:

Program seminarium poświęconego rozmaitym aspektom sztuki i kultury nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych, muzealnictwa i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII wieku do początków XX stulecia oraz historii architektury i urbanistyki od schyłku XVIII w. po lata 70. XX wieku., będzie dostosowany do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań studentów. Głównym celem zajęć jest wyznaczenie obszaru badawczego przyszłej pracy magisterskiej, omówienie jej metodologicznych założeń, naukowego aparatu, źródeł, a następnie stanu badań, tytułu, konspektu, bibliografii. W ramach seminarium przewidywane są również wizyty w muzeach (lub też zajęcia terenowe z zakresu architektury) i dyskusje na temat wystaw czasowych i stałych, publikacji na temat sztuki.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady pisania tekstu naukowego, potrafi opracować stan badań i sformułować oryginalne wnioski, właściwie dobrać literaturę i sporządzić aparat naukowy pracy: przypisy, spisy itp., wykazuje się umiejętnością analizy i krytycznego myślenia, nabywanego wraz z kompetencjami społecznymi podczas ustnych prezentacji części pracy na seminariach. Umie korzystać z różnych źródeł. Temat i forma prezentacji poddawane są dyskusji, angażującej pozostałych uczestników seminarium. Zajęcia rozwijają umiejętności badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium wyższe (dodatkowe):

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

prezentacja referatu oraz złożenie pisemnej pracy seminaryjnej, zgodnej z zasadami pisania tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski, Agnieszka Rosales-Rodriguez
Prowadzący grup: Marek Czapelski, Agnieszka Rosales-Rodriguez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.