Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie dr hab. G. Świtek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGRGS Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie dr hab. G. Świtek
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej (polskiej i powszechnej) od połowy XVIII wieku do początku XXI wieku

Pełny opis:

Zakres obszarów badawczych obejmuje sztukę i architekturę od połowy XVIII wieku do początku XXI wieku, w tym związki między teorią i praktyką architektury a sztukami plastycznymi, dzieje myśli o sztuce, nowa muzeologia, historia instytucji kultury, historia wystaw artystycznych, nowoczesna i współczesna krytyka artystyczna, współczesna kultura wizualna, metodologia historii sztuki. W ramach seminarium możliwe będą badania w archiwum polskiej sztuki współczesnej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Szczegółowe tematy realizowane w ramach seminarium magisterskiego będą uzależnione od zainteresowań badawczych uczestników i liczebności grupy.

Literatura:

Bibliografia opracowywana indywidualnie dla każdego uczestnika seminarium w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu dwóch semestrów zajęć student dysponuje wiedzą o pracy badawczej historyka sztuki i znajomością zasad pisania tekstu o charakterze naukowym. Student zyskuje umiejętność sporządzania stanu badań, odpowiedniego doboru literatury fachowej, korzystania ze źródeł archiwalnych (w zależności od tematu badań), krytycznej interpretacji dzieł sztuki. Całoroczne zajęcia, prowadzone w formie konwersatoryjnej, rozwijają kompetencje personalne i społeczne uczestników seminarium. Kolejne etapy pracy omawiane są nie tylko podczas dyżurów prowadzącego zajęcia (w formie tutoringu) lecz także w trakcie zajęć, w formie debaty angażującej wszystkich uczestników.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest:

- złożenie pracy seminaryjnej/magisterskiejw formie pisemnej.

- przedstawienie prezentacji bibliograficznej w semestrze zimowym (omówienie wstępnego tytułu i konspektu pracy oraz stanu badań)

- przedstawienie pracy w formie referatu na zajęciach w semestrze letnim

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Kryteria oceny pracy magisterskiej są tożsame z kryteriami obowiązującymi w tym zakresie na Wydziale Historycznym UW:

- kryteria merytoryczne (zakres tematu, oryginalność wniosków, wykorzystanie źródeł archiwalnych, odpowiednio dobrana bibliografia)

warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy w systemie APD i akceptacja promotora.

- kryteria formalne (zgodność tytułu z treścią, przejrzysty układ pracy, poprawnie sporządzone odnośniki, umieszczenie spisu treści, bibliografii, spisu ilustracji)

- kryteria poprawności językowej (stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.