Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie dr hab. I. Luba

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGRIL Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie dr hab. I. Luba
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej polskiej i powszechnej. Ramy chronologiczne obejmują okres od ostatniej ćwierci XIX wieku do końca XX stulecia. Szczegółowy program zajęć zostanie ustalony wspólnie ze studentami na początku semestru.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć zostanie ustalony wspólnie ze studentami na początku semestru. Seminarium służy opanowaniu przez studentów wszystkich etapów przygotowania pracy magisterskiej – od właściwego sformułowania tematu, przez określenie zakresu i metod badań, kwerendy, po szczegółowe analizy problemowe.

Literatura:

Bibliografia zostanie wskazana indywidualnie dla każdego uczestnika seminarium w zależności od tematu pracy magisterskiej/rocznej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu dwóch semestrów zajęć student powinien opanować podstawy samodzielnej pracy badawczej historyka sztuki i wykazać się znajomością zasad pisania tekstu o charakterze naukowym. Student zyskuje umiejętność opracowania stanu badań, odpowiedniego doboru literatury fachowej, krytycznej interpretacji zjawisk i dzieł sztuki. Całoroczne zajęcia, prowadzone w formie konwersatoryjnej, rozwijają kompetencje personalne i społeczne uczestników seminarium. Przygotowują uczestników do samodzielnej pracy naukowej. Kolejne etapy pracy omawiane są w trakcie zajęć, w formie debaty angażującej wszystkich uczestników, a także konsultowane z wykładowcą na dyżurach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- złożenie pracy rocznej w formie pisemnej do końca trwania letniej sesji egzaminacyjnej ,

- przedstawienie prezentacji bibliograficznej w semestrze zimowym (omówienie wstępnego tytułu i konspektu pracy oraz stanu badań),

- przedstawienie pracy w formie referatu na zajęciach w semestrze zimowym i/lub letnim,

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Kryteria oceny pracy magisterskiej są tożsame z kryteriami obowiązującymi w tym zakresie na Wydziale Historycznym UW:

- kryteria merytoryczne (zakres tematu, odpowiednio dobrana bibliografia, wykorzystanie dostępnych źródeł, umiejętność formułowania wniosków),

- kryteria formalne (zgodność tytułu z treścią, przejrzysty układ pracy, poprawnie sporządzone odnośniki, umieszczenie spisu treści, bibliografii, spisu ilustracji)

- kryteria poprawności językowej (stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Luba
Prowadzący grup: Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.