Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie prof. R. Kasperowicz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGRRK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie prof. R. Kasperowicz
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium z dziejów teorii sztuki, estetyki i szeroko pojętej literatury o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad sztukami i metodologią historii sztuki w Anglii i Niemczech w XVIII-XXI wieku.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest badaniu różnych aspektów teorii sztuki w kontekście pytań o związki i korespondencje pomiędzy sztukami, sporów o poznawcze walory sztuk i doświadczenia estetycznego, relacji pomiędzy teorią sztuki a historią sztuki i innymi dziedzinami refleksji nad sztukami jako elementami szerszego zamysłu nad istotą twórczości i funkcjami kultury. Szczególny nacisk zostaje położony na kształtowanie się relacji pomiędzy teorią sztuki, estetyką i krytyką w epoce oświeceniowo-romantycznego przełomu. Szczegółowe tematy realizowane w ramach seminarium magisterskiego są uzależnione od zainteresowań badawczych uczestników.

Literatura:

Bibliografia opracowywana indywidualnie dla każdego uczestnika seminarium w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy seminarium dysponują pogłębioną wiedzą z zakresu dziejów teorii sztuki i estetyki, a także metodologii historii sztuki, uwzględniwszy szczególnie naturę relacji pomiędzy teorią sztuki i praktyką artystyczną. Posiadają znajomość podstawowych reguł samodzielnej pracy badawczej historyka sztuki i zasad pisania tekstu o charakterze naukowym. Studenci zyskują umiejętność sporządzania stanu badań, odpowiedniego doboru literatury fachowej, korzystania ze źródeł archiwalnych (w zależności od tematu badań), krytycznej interpretacji tekstów i dzieł sztuki. Całoroczne zajęcia, prowadzone w formie konwersatoryjnej, rozwijają umiejętności krytycznej oceny, dyskusji i argumentacji, kompetencje personalne i społeczne uczestników seminarium. Kolejne etapy pracy są omawiane podczas dyżurów prowadzącego zajęcia oraz w trakcie zajęć, w ramach dyskusji angażującej wszystkich uczestników.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest:

- złożenie pracy seminaryjnej/magisterskiej w systemie APD i akceptacja promotora.

- prezentacja w semestrze zimowym (omówienie wstępnego tytułu i konspektu pracy, stanu badań, bibliografii)

- przedstawienie części pracy na zajęciach w semestrze letnim

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Kryteria oceny pracy magisterskiej są tożsame z kryteriami obowiązującymi w tym zakresie w Instytucie Historii Sztuki UW:

- kryteria merytoryczne (zakres tematu, oryginalność wniosków, wykorzystanie źródeł archiwalnych, odpowiednio dobrana bibliografia)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kasperowicz
Prowadzący grup: Ryszard Kasperowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kasperowicz
Prowadzący grup: Ryszard Kasperowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.