Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie prof. W. Tygielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGRWTY Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie prof. W. Tygielski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tematem, wokół którego koncentrować się będą spotkania seminaryjne są różnorodne formy ekspresji, obserwowane w życiu publicznym Rzeczypospolitej we wczesnym okresie nowożytnym – konfrontowane w miarę możliwości z realiami europejskimi. Odnosi się to zarówno do uroczystości państwowych (wjazdy monarsze, koronacje, pogrzeby władców) oraz prywatnych (analogiczne uroczystości organizowane przez przedstawicieli elit społecznych), jak też – w bardzo dużym stopniu – do aktywności dyplomatycznej. Wątki powyższe podejmowane będą w trakcie analizy źródeł pisanych (opisy poszczególnych uroczystości, relacje z działań dyplomatycznych etc.) oraz towarzyszących im przedstawień ikonograficznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter seminaryjny, co oznacza, że fragmenty tekstów źródłowych oraz przekazy ikonograficzne będą wspólnie analizowane w trakcie spotkań, podczas których uczestnicy seminarium – zgodnie z tradycją – referują także własne prace. Tych zaś różnorodności nie sposób ani przewidzieć, ani też opisać w sylabusie.

Uogólniając – analizowane źródła odnosić się będą do wybranych uroczystości państwowych i prywatnych oraz niektórych epizodów dyplomatycznych, a także podróży odbywanych w innym charakterze. Udokumentowane elementy ceremoniału będą – w miarę możliwości – interpretowane jako świadectwo dystansu kulturowego (lub braku owego dystansu) pomiędzy Rzecząpospolitą a krajami Zachodniej Europy oraz Moskwą i Turcją w XVI, XVII i XVIII w. Lektura tak dobranych tekstów źródłowych – uzupełnianych, gdy tylko jest to możliwe, ikonografią – pozwoli przyjrzeć się inspiracjom płynącym do Rzeczypospolitej z nowożytnych centrów europejskiej kultury i dyplomacji, a także zastanowić nad warunkami ewentualnej recepcji bodźców kulturowych oraz cywilizacyjnych – postrzeganych w kontekście obserwowanych w państwie polsko-litewskim procesów modernizacji.

Literatura:

Przykładowe teksty źródłowe, których wybrane fragmenty mogą być przedmiotem analizy (ich wybór zależeć będzie także od zainteresowań uczestników):

Stanisław Miński, Sposób odprawowania poselstwa, 1596; J. A. de Thou, O przyjęciu w Paryżu posłów polskich, wysłanych z doniesieniem o wybraniu na tron Henryka Walezyusza, 1573; Teksty oraz ikonografia dotycząca zdobycia Smoleńska, tzw. Hołdu carów Szujskich oraz sejmu 1611 r.; Relacje, opisujące wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu (1633), a także Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata, Łukasza – dotyczące poselstwa po Ludwikę Marię Gonzagę; Stanisław Kobierzycki, Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego; Bernard Tanner, Poselstwo do Moskwy, 1678;

Kolejne zajęcia poświęcone będą analizie wybranych fragmentów diariuszy – ilustrujących podróż królewicza Władysława po Europie (1624-25), a także podróże Macieja Rywockiego, 1584-1585; Jakuba Sobieskiego, 1607-1613; Macieja Vorbek-Lettowa, 1610-1614; Jana Heidensteina, 1631-1634; Sebastiana Gawareckiego [podróż Marka i Jakuba Sobieskich] 1646-1648; Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego [podróż Mikołaja i Zygmunta Grudzińskich], 1650-1656; Teodora Billewicza, 1677-1678, Stanisława Wierzbowskiego, 1678-1679) i Augusta Moszyńskiego, 1784-1786.

Będą też omawiane ważne lub kontrowersyjne, a stosunkowo niedawno opublikowane opracowania odnoszące się do tematyki seminaryjnej (przykładowo: Hanna Osiecka-Samsonowicz, Polskie uroczystości w barokowym Rzymie, 1587-1696; Karol Stanisław Radziwiłł, Diariusz peregrynacji europejskiej (1684-1687); Anna Markiewicz, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego; Ewa Manikowska, Sztuka, ceremoniał, informacja; Małgorzata Ewa Kowalczyk, Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku; Dominika Walewander-Musz, Entrata księcia Radziwiłła do Rzymu, czyli triumf po polsku).

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest osiągnięcie (lub doskonalenie) umiejętności krytycznej lektury tekstów źródłowych oraz interpretacji przekazów ikonograficznych. Uczestnicy seminarium wynoszą z niego wiedzę na temat podróży po Europie we wczesnym okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.), ówczesnych realiów dyplomatycznych oraz przemian kultury dworskiej. Przy okazji uporządkowaniu oraz systematyzacji ulega także wiedza uczestników na temat funkcjonowania państwa, struktur społeczeństwa staropolskiego oraz ewolucji owych struktur. Głównym efektem kształcenia pozostają jednak – tradycyjnie – umiejętności warsztatowe pozwalające na analizę konkretnych zagadnień oraz pierwsze opracowania o charakterze naukowym, samodzielnie przygotowane przez dyplomantów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – na podstawie obecności oraz aktywności podczas spotkań seminaryjnych, jakości prezentowanych referatów oraz krótszych wystąpień, a także postępów w przygotowywaniu własnej pracy na stopień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Tygielski
Prowadzący grup: Wojciech Tygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Tygielski
Prowadzący grup: Wojciech Tygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.