Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium wyższe dr hab. A. Sulikowska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMWYZAS Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium wyższe dr hab. A. Sulikowska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest sztuka kręgu Kościoła wschodniego i jej doktryna, jak również jej percepcja w kulturze zachodniej Europy, również nowoczesnej i współczesnej, a ponadto kwestie związane z obecnością dzieł sztuki dawnej w kolekcjach muzealnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci pracują nad wybranymi przez siebie zagadnieniami. Każdy student przygotowuje prezentację (którą przedstawia na zajęciach) wraz z jej rozbudowanym konspektem. Powinna ona dotyczyć zagadnień, które są związane z tradycją wschodniochrześcijańską (sztuka bizantyjska, związana z bizantyjską np. nubijska, ruska, rosyjska, malarstwo ikonowe, rzemiosło cerkiewne) i jej zmianami na przestrzeni wieków oraz recepcji we współczesności. Część zajęć odbywać się będzie w Muzeum Narodowym.

Literatura:

Literatura przedmiotu będzie zależna od tematów prac przygotowywanych przez uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych problemów sztuki wschodniochrześcijańskiej i jej podstaw doktrynalnych, a także recepcji w kulturze i sztuce zachodniej. Umie krytycznie czytać teksty naukowe, samodzielnie przygotowywać prezentacje oraz opracowywać prace pisemne, zbierać i porządkować materiały, prezentować opracowany przez siebie materiał. Dysponuje również kompetencjami personalnymi i społecznymi polegającymi na umiejętności zwięzłego przedstawiania swojego stanowiska, a także podejmowania dyskusji z zachowaniem należytej kultury wypowiedzi i szacunku do adwersarza.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wygłoszonego referatu i jego konspektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.