Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Artystyczne fundacje ostatnich Jagiellonów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-ZEDORZ-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Artystyczne fundacje ostatnich Jagiellonów
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Wykład z epok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prezentujące artystyczne fundacje ostatnich Jagiellonów

Pełny opis:

Kolejni Jagiellonowie sprawujący rządy w Rzeczypospolitej to równocześnie fundatorzy dzieł sztuki, stanowiących niekiedy najciekawsze realizacje powstałe w Polsce w XVI wieku.

Zamawiane prace zarówno te o prywatnym jak i publicznym charakterze, podnosiły splendor fundatora. Wykorzystywano je również do różnych celów propagandowych. Podczas zajęć omawiane będą najciekawsze spośród dzieł powstałych z inicjatywy Zygmunta I, Zygmunta Augusta a także Anny Jagiellonki. Na wykładach zostaną omówione m.in. królewskie rezydencje i ich wystroje, fundacje sakralne, dzieła o charakterze komemoratywnym.

Literatura:

Adamek T., Monstrancje z daru Zygmunta Starego w skarbcu jasnogórskim, „Studia Claromontana”, 11, 1991, s. 259-267.

Bochnak A., Mecenat Zygmunta Starego w zakresie rzemiosła artystycznego, „Studia do Dziejów Wawelu”, 2, 1961, s. 1341-288. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/sdw1961/0143

Borkowska U., Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1999.

Borkowska U., Fundacje kościelne Jagiellonów w świetle zapisów w „Metryce Koronnej” 1447-1572, [w:] Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2000, s. 58-73.

Borkowska U., Rezydencje Jagiellonów [w:] Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2001, s. 9-31.

Fischinger A., Fabiański M., Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu około 1504 – 1548, Kraków 2009.

Fischinger A., Fabiański M., The Renaissance Wawel Building the Royal Residence, Cracow 2013

Frey-Stecowa B., Znaczenie wzorów graficznych dla identyfikacji wizerunków na fryzie w krużgankach zamku wawelskiego, „Studia Waweliana”, 4, 1995, s. 47-69. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_waweliana1995/0051

Frey-Stecowa B., Rola grafiki w powstaniu renesansowych fryzów podstropowych w Zamku Królewskim na Wawelu, „Studia Waweliana”, 6/7, 1997/98, s. 29-69. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/studia_waweliana1997_1998/0033

Hennel-Bernasikowa M., Arrasy Zygmunta Augusta, Kraków 1998.

Hennel-Bernasikowa M., Dzieje arrasów króla Zygmunta Augusta, Kraków 2011.

Jakimowicz T., Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów, Warszawa – Poznań 1985.

Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015.

Janicki M., Imagines biblijne, alegoryczne, historyczne i heraldyczne zamawiane dla Zygmunta Augusta w świetle kilku zapisów rachunkowych z lat 1547–1548 (przyczynek do genezy królewskiej kolekcji arrasów), [w:] Amicissima, Studia Magdalenae Piwocka oblata, Cracoviae 2010, s. 139-153.

Januszek-Sieradzka A., „…architecturam colluit.” O potrzebie nowego spojrzenia na działalność budowlaną króla Zygmunta Augusta, w: Ecclesia-Cultura-Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa dedykowane s. prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006, s. 519-536.

Januszek-Sieradzka A., Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta (1548-1572), Lublin 2006

Januszek-Sieradzka A., Architektura i ludzie. Działalność budowlana króla Zygmunta Augusta w świetle listów, w: Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV-XVI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Lublin 2009 (Praeclara Stirps Jagiellonica, t. 1), s. 151-163.

Januszek-Sieradzka A., King Sigismund II Augustus and the Renaissance Rebuilding of the Royal Recidences, [w:] Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser The Culture of the Jagellonian and Related Courts, hrsg. von U. Borkowska, M. Hörsch, Ostfildern 2010 (Studia Jagellonica Lipsiensia, vol. 6), p. 77-83.

Januszek-Sieradzka A., Koszty uroczystości pogrzebowych królowej Barbary Radziwiłłówny, „Roczniki Humanistyczne”, 58, 2010, z. 2, s. 29-55.

Kuczman K., Renesansowe głowy wawelskie, Kraków 2004.

Morka M., Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i propagandowe, Warszawa 2006

Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515-1533): problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007.

Mossakowski S., Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe, Warszawa 2015.

Mossakowski S., Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego, Warszawa 2013.

Paszkiewicz M., Głowy na renesansowych stropach i sklepieniach, „Biuletyn Historii Sztuki”, 34: 1973, nr 3-4, s. 219-230.

Patronat artystyczny Jagiellonów, red. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015.

Piwocka M., Arrasy Zygmunta Augusta, Kraków 2007.

Ratajczak T., Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011.

Ruszczycówna J., Nieznane portrety ostatnich Jagiellonów, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 20, 1976, s. 5-119. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1976/0009

Torbus T., Architektura siedzib Zygmunta Starego jako wyraz dbałości o wizerunek dynastii, [w:] Europa Jagellonica 1386-1572: sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów: materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, s. 161-196, (Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Studia i Materiały, 5, 2015).

Walczak M., Jagiellonowie a sztuka, [w:] Europa Jagellonica 1386-1572: sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów: materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, s. 131-160, (Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Studia i Materiały, 5, 2015).

Wojciechowski J., Caraglio w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki”, 24, 2000, s. 5-63.

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu zajęć student:

• Posiada uporządkowaną, ogólną wiedzę na temat dzieł zrealizowanych z inicjatywy ostatnich Jagiellonów

• Potrafi przeprowadzić analizę i interpretację wybranych dzieł

• Charakteryzuje motywy działania poszczególnych fundatorów

• Analizuje związki między fundacjami Jagiellonów a innymi dziełami zrealizowanymi w Rzeczypospolitej w XVI wieku

• Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dziedzinami nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę. Omówienie jednego spośród trzech zaproponowanych tematów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sulewska
Prowadzący grup: Renata Sulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.