Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium muzyki nowej, wykład i cw. (moduł IV)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-LABMUN Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium muzyki nowej, wykład i cw. (moduł IV)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozwinięcie i pogłębienie wiedzy na temat estetycznych, stylistycznych i techniczno-kompozytorskich właściwości nowej muzyki w XX i XXI stuleciu.

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia poświęcone zjawiskom charakterystycznym dla nowej muzyki w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem problemów warsztatowych.

Pełny opis:

Wykład i ćwiczenia poświęcone zjawiskom charakterystycznym dla nowej muzyki w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem problemów warsztatowych, np. organizacji wysokości dźwięku, rytmu, formy, innowacji w zakresie technik instrumentalnych i wokalnych, wpływu nowych technologii na proces twórczy. Podczas zajęć zostaną wykorzystane multimedia. Przewidywane są spotkania z kompozytorami oraz dyskusje nad uwarunkowaniami i współczesną kondycją nowej muzyki.

Literatura:

Wybór:

Antokoletz E., Muzyka XX wieku, Inowrocław 2009.

Cope D., Techniques of the Contemporary Composer, New York 1997.

Gołąb M., Muzyczna moderna w XX wieku, Wrocław 2011.

Griffiths P., Modern Music and After. Directions since 1945, Oxford 1981.

Lehman H., Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki, tłum. M. Pasiecznik, Warszawa 2016.

Nyman M., Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage’u, tłum. M. Mendyk, Gdańsk 2011.

Schaeffer B., Nowa muzyka: problemy współczesnej techniki kompozytorskiej, Kraków 1958.

Skowron Z., Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Warszawa 1989.

Skowron Z., Nowa muzyka amerykańska, Kraków 1995.

Taruskin R., The Oxford History of Western Music, Oxford 2005

(t. 4. The Early Twentieth Music; t. 5. The Late Twentieth Music).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w muzykologii w odniesieniu do nowej muzyki;

- posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zjawisk właściwych europejskiej i amerykańskiej nowej muzyce;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji nowej muzyki.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach oraz związana z ich tematyką krótka praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Prowadzący grup: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Prowadzący grup: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Prowadzący grup: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Prowadzący grup: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.