Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie - j. włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-SLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - j. włoski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy licencjackiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących konstrukcji i redakcji tekstu naukowego oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania tego tekstu naukowego w języku obcym.

Seminaria prowadzone są w zakresie językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa stosowanego (zwłaszcza translatoryki lub glottodydaktyki) i literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z właściwą dla wybranego obszaru zainteresowań naukowych metodologią badawczą. Studenci zapoznają się z pracami teoretycznymi, które stanowią podstawę metod i podejść do analizy danych. Niezbędna jest aktywna postawa studentów, którzy powinni pracować systematycznie i samodzielnie poza zajęciami, poszukując tekstów naukowych, czytając je oraz dokonując ich syntetycznego przeglądu w pracy licencjackiej. Kładzie się nacisk na to, aby uczestnicy kursu zastosowali w praktyce wiedzę dotyczącą poznanych teorii, sposobu prowadzenia badań i zasad pisania pracy naukowej. Studenci prowadzą ponadto własne badania, które są podstawą do sporządzenia przez nich analitycznej części pracy.

Nakład pracy studenta:

- zajęcia (godziny kontaktowe): 30h

- przygotowanie do zajęć: 30h

- praca własna (prowadzenie badań i przygotowanie pracy licencjackiej): 300h

ogółem: 360h (12 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłońska, Matteo Piccin
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłońska, Matteo Piccin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłońska, Matteo Piccin
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłońska, Matteo Piccin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)