Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terminologia A i C - język włoski, poz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TAC1W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia A i C - język włoski, poz. 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język włoski co najmniej na poziomie B2. W przypadku terminologii literackiej wymagana jest znajomość literatury włoskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia oferowane są w postaci modułów poświęconych terminologii literackiej / terminologii z zakresu prawa bankowego. Celem zajęć jest przedstawienie poszczególnych systemów terminologicznych w języku A i B w ujęciu kontrastywnym oraz systematyzacja terminologii właściwej dla danej dziedziny pod kątem potrzeb tłumacza, w przypadku terminologii literackiej pogłębienie zdolności analitycznych i interpretacyjnych studentów.

Nakład pracy studenta:

30h – obecność na zajęciach (1ECTS)

30h – przygotowanie do egzaminu oraz śródsemestralnych testów kontrolnych (1ECTS)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student:

- zna i rozumie terminologię z dziedziny prawa bankowego i i literaturoznawstwa (K2_W02)

- zna i rozumie w poszerzonym zakresie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami, a także różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się relacji we współczesnym świecie (K2_W11)

- potrafi w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje w języku ojczystym i językach obcych wykorzystując najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne (K2_U03)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę terminologiczną oraz ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur we własnej działalności zawodowej (K2_U11)

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania problemów komunikacji międzyjęzykowej (K2_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze. Ocena z przedmiotu obejmuje:

- 40% ocena ciągła, czyli bieżące przygotowanie do zajęć;

- 60% egzamin oraz ewentualne testy śródsemestralne.

Skala ocen:

ponad 90% – 5

85%-89% – 4+

80%-84% – 4

70%-79% – 3+

60%-69% – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Piekarniak, Anna Zagórska
Prowadzący grup: Aleksandra Piekarniak, Anna Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć z terminologii literackiej przedstawione zostaną najważniejsze terminy z obszaru literatury ze szczególną uwagą poświęconą literaturze włoskiej.

Podczas zajęć terminologicznych z zakresu prawa bankowego przedstawione zostaną najważniejsze terminy z obszaru prawa i bankowości ze szczególnym uwzględnieniem terminologii występującej w aktach prawnych związanych z tematyką zajęć.

Pełny opis:

W ciągu semestru studenci poznają terminologię literacką. Podczas zajęć zostaną przedstawione najważniejsze terminy literackie ze szczególną uwagą poświęconą analizie tekstów narracyjnych przynależnych do literatury włoskiej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi terminami używanymi do opisywania tekstów literackich oraz pogłębienie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych studenta.

Celem kursu poświęconego prawu bankowemu jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu prawa bankowego. Podczas zajęć przedstawione zostaną najważniejsze terminy z obszaru prawa i bankowości ze szczególnym uwzględnieniem terminologii występującej w aktach prawnych związanych z tematyką zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Piekarniak, Anna Zagórska
Prowadzący grup: Aleksandra Piekarniak, Anna Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć z terminologii literackiej przedstawione zostaną najważniejsze terminy z obszaru literatury ze szczególną uwagą poświęconą literaturze włoskiej.

Podczas zajęć terminologicznych z zakresu prawa bankowego przedstawione zostaną najważniejsze terminy z obszaru prawa i bankowości ze szczególnym uwzględnieniem terminologii występującej w aktach prawnych związanych z tematyką zajęć.

Pełny opis:

W ciągu semestru studenci poznają terminologię literacką. Podczas zajęć zostaną przedstawione najważniejsze terminy literackie ze szczególną uwagą poświęconą analizie tekstów narracyjnych przynależnych do literatury włoskiej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi terminami używanymi do opisywania tekstów literackich oraz pogłębienie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych studenta.

Celem kursu poświęconego prawu bankowemu jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu prawa bankowego. Podczas zajęć przedstawione zostaną najważniejsze terminy z obszaru prawa i bankowości ze szczególnym uwzględnieniem terminologii występującej w aktach prawnych związanych z tematyką zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.