Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia współczesnej translatoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-1WZWTR Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia współczesnej translatoryki
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Opcja translatoryczna dla studentów II lub III roku studiów I stopnia na kierunku Filologia specjalność lingwistyka stosowana

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie historii przekładu, rozwoju nauki o przekładzie, omówienie podstawowych podstawowych pojęć i zagadnień (dosłowność i dowolność, nieprzekładalność językowa i kulturowa, ekwiwalencja w przekładzie, kompetencje tłumacza, techniki i strategie w tłumaczeniu. Omówienie najważniejszych szkół i teorii translatorycznych.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie rozwoju teorii przekładu w XXI wieku ze szczególnym naciskiem położonym na podejście społeczno-kulturowe. Podczas zajęć omawiane są badania feministyczne, poskolonialne, interkulturowe, tożsamościowe oraz socjologiczne w przekładzie. Omówione jest także podejście kognitywne i neurolingwistyczne w translatoryce. W kolejnym bloku zajęć dyskutowane jest zastosowanie nowych technologii w tłumaczeniu pisemnym oraz ustnym (np. badania korpusowe oraz tłumaczenie na odległość). Trzeci blok zajęć dotyczy najprężniej rozwijających się obecnie gałęzi przekładu, a mianowicie: lokalizacji, przekładu audiowizualnego oraz tłumaczenia ustnego środowiskowego. Dydaktyka tłumaczenia stanowi ostatni blok zajęć.

Literatura:

Baker M. 2006. Translation and Conflict. A narrative account. London & New York, Routledge

Bourdieu P. 1991. Langage et pouvoir symbolique, Paris : Fayard

Burelin H. 2004. La traductologie, l’ethnographie et la production des connaissances, Meta, XL, 4, 729-746.

Calzada Perez M. (ed) 2003. Apropos ideology. Translation Studies on ideology – Ideologies in Translation Studies. Manchester: St.Jerome

Cronin M. 2003. Translation and Globalization, London & New York, Routledge

Cronin M. 2006. Translation and Identity, London & New York, Routledge

Delisle J. 2001. L’évaluation des traductions par l’historien, Meta XLVI, 2, 209-226

Delisle J. 2005. Les nouvelles règles de traduction du Vatican, Meta L, 3, 831-850.

Desblache L. (ed.) 2001. Aspects of specialised translation. Paris : La Maison du dictionnaire.

Gambier Y. 2005. Pertinence sociale de la traductologie, Meta L, 4

Kelly D. 2005. A Handbook for translator trainers. Manchester: St. Jeorme.

Kiraly D., 2000. A Social constructivist approach to translation education. Empowerment from theory to practice. Manchester, St Jerome.

Pym a. et al. (eds) 2006. Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Amsterdam & Philadelphia. J. Benjamins

Schaffner Ch. (ed.) 2004, Translation Research and Interpreting Research. Tradition, Gaps and Synergies, Clevedon, Multilingual Matters.

Snell-Hornby M. 2006, The turns of translation studies. New paradigms or shifting viewpoints? Amsterdam & Philadelphia. J. Benjamins

Snell-Hornby M. et. Al. (eds) 1997. Translation as intercultural communication. Amsterdam & Philadelphia. J. Benjamins

Tymoczko M. 2005, Trajectories of Reserach in Translation Studies, Meta L, 4, 1082-1097.

Whitfield A. 2005, Towards a socio-cultural turn in translation teaching: A Canadian Perspective, Meta L, 4

Wolf M. Fukari A. (eds). 2007. Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam & Philadelphia. J. Benjamins

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

WIEDZA

1.zna najważniejsze zagadnienia, jakimi zajmuje się współczesna translatoryka

2. posiada wiedzę na temat kolejnych przełomów w teorii przekładu

3.zna możliwości zastosowania nowych technologii w przekładzie w XXI wieku

4.zna strategie i techniki stosowane w przekładzie w XXI wieku

UMIEJĘTNOŚCI

1.umie wyjaśnić wyzwania stojące przed tłumaczem w epoce globalizacji

2. umie przedstawić warunki konieczne dla podejmowania pracy przez tłumacza

POSTAWY

1.rozumie na czym polega praca tłumacza w XXI wieku

2.rozumie aspekty etyczne pracy tłumacza

3.rozumie znaczenie dydaktyki przekładu dla jakości tłumaczenia

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, wygłoszenie referatu na podstawie wskazanej pozycji z listy lektur

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.