Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty przekładowe (pisemne i ustne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-IPSKT-WP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty przekładowe (pisemne i ustne)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 34.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi praktyki prawnego, prawniczego i specjalistycznego przekładu pisemnego i ustnego w zakresie wybranego języka obcego i języka polskiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi praktyki przekładu pisemnego i ustnego w zakresie wybranego języka obcego i języka polskiego.

Proponowane teksty obejmują tematykę z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy i rodzinnego.

Na zajęciach z tłumaczenia ustnego słuchacze zaznajamiani są z technikami tłumaczenia konsekutywnego i avista.

Literatura:

Materiały autorskie wykładowców

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Znajomość warsztatu tłumacza

2. Znajomość terminologii specjalistycznej

3. Znajomość podstawy etycznej pracy tłumacza przysięgłego

UMIEJĘTNOŚCI

1. Analiza leksykalna i pragmatyczna tekstu prawniczego

2. Tłumaczenie tekstów zgodnie z zasadami wynikającymi z „Kodeksu tłumacza przysięgłego”

POSTAWY

1. Właściwe ocenianie przejawów kreatywności translatorycznej

2. Rozumienie znaczenia zasad etyki zawodowej tłumacza przysięgłego

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach,

• Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach,

• Przygotowanie samodzielnych tłumaczeń wybranych tekstów

Praktyki zawodowe:

NIE

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 170 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jekaterina Blizniuk-Biskup, Eryk Stachurski
Prowadzący grup: Antonio Barra, Łucja Biel, Maria Biskup, Jekaterina Blizniuk-Biskup, Katarzyna Dereszowska, Barbara Dumara, Mariusz Górnicz, Anna Grabowska, Paweł Gugała, Aleksandra Jackiewicz, Joanna Kawka, Larisa Kolobkova, Justyna Kreńska, Piotr Michałowski, Joanna Miler-Cassino, Janusz Poznański, Roberto Privitera, Danuta Przepiórkowska, Zofia Rybińska, Anna Setkowicz-Ryszka, Caterina Squillace, Iwona Staniszewska-Kowalak, Renata Szałacka, Natalia Wasilenko, Aleksandra Wronkowska, Agnieszka Zarazka, Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)