Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja niewerbalna z perspektywy lingwistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-KNL-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja niewerbalna z perspektywy lingwistycznej
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

UWAGA: OGUN nie jest przeznaczony dla studentów ILS, ktorzy zaliczyli fakultet o podobnej tematyce.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest zagadnieniom terminologicznym związanym z definicją kultury i komunikacji niewerbalnej we współczesnym świecie. Na wstępie omówione zostaną hipotezy dotyczące pochodzenia języka i jego związków z mimiką i gestykulacją. Koncepcja ciała w języku polskim i innych językach europejskich, mowa ciała i jej związki z frazeologią oraz komunikacja niewerbalna w świetle socjo- i psycholingwistyki to ważne aspekty planowanych zajęć. Szczególna uwaga zostanie poświęcona teorii actio w retoryce, a także związkom między konwencjami zachowań a komunikacją niewerbalną Poza tym słuchacze zapoznają się z historią semiotyki oraz z szeroko rozumianą teorią znaków i ich znaczeniem w literaturze, malarstwie, teatrze, muzyce, reklamie i mediach.

UWAGA! Przedmiot nie jest przeznaczony dla studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Przedmiot jest przeznaczony wyłącznie dla studentów innych jednostek UW.

Pełny opis:

Wymiar godzinowy: 30 godzin w semestrze letnim

Język: polski

Szczegółowy program zajęć dotyczących kultury i komunikacji niewerbalnej obejmuje następujące zagadnienia:

1. Współczesne definicje i koncepcje kultury

2. Definicja pojęcia komunikacja niewerbalna

3. Pochodzenie języka i jego związki z mimiką i gestykulacją

4. Mowa ciała w socjo- i psycholingwistyce

5. Teoria actio w retoryce

6. Komunikacja niewerbalna a savoir-vivre

7. Koncepcja ciała w języku polskim i innych językach europejskich

8. Komunikacja niewerbalna a frazeologia

9. Somatyzmy w języku polskim i innych językach europejskich

10. Historia semiotyki

11. Symbole a "czytanie" obrazów

12. Znak w literaturze i teatrze

13. Obraz i tekst w filmie

14. Znak w reklamie

15. Moda a teoria znaku

Jezeli beda chetni z innych grup językowych wykład może byc prowadzony w języku polskim.

Literatura:

Höglinger, A. (2005): Die Sprache des Körpers. Ein Nachschlagewerk der Körpersprache. Linz: Verlag A. Höglinger.

Hübler, A. (2001): Das Konzept >Körper< in den Sprach- und Kommunikationswissenschaften. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.

Kapp, V. (wyd.) (1990): Die Sprache der Zeichen und Bilder: Rhetorik und nonverbale Kommunikation in der frühen Neuzeit. Marburg: Hitzeroth Verlag.

Köster, R. (2003): Körpersprache und Redewendungen. Die Brücke von Mensch zu Mensch. Renningen: Exper Verlag.

Kopaliński, W. (2001): Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Leathers, Dale G. (2007): Komunikacja niewerbalna. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Manguel, A. (2002): Bilder lesen. Eine Geschichte der Liebe und des Hasses. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Molcho, S. (1998): Körpersprache. Wyd. 17. München: Goldmann Verlag.

Nöth, W. (2000): Handbuch der Semiotik. Wyd. 2. Stuttgart : Verlag J. B. Metzler.

Röhrich, L. (2004): Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Wyd. 7. T. 1-3. Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder.

Spineto, N. (2003): Die Symbole der Menschheit. Düsseldorf: Patmos Verlag.

Tabakowska, E. (2001): Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków: Universitas.

Wierlacher, A./Bogner, A. (Hg.) (2003): Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart und Weimar: Verlag J. B. Metzler.

Wierzbicka, A. (1995): "Kisses, handshakes, bows: The semantics of nonverbal communication". [w:] Semiotica 103, 3/4. s. 207-252.

Worbs, E. (1994): Theorie und Praxis der slawisch-deutschen Phraseologie. Mainz: Liber Verlag.

Ziomek, J. (2000): Retoryka opisowa. Wrocław: Ossolineum.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/studentka:

- posiada wiedzę na temat głównych podejść do języka i komunikacji

- potrafi wskazać i wyjaśnić związki lingwistyki z innymi dziedzinami i poddziedzinami humanistycznymi i społecznymi

- potrafi wskazać i wyjaśnić związki lingwistyki z wybranymi naukami społecznymi

- potrafi określić możliwości aplikacji wiedzy językoznawczej na innych polach (badawczych) i na odwrót

- poszerza swoje horyzonty w kwestii wyboru i kształtowania przyszłych ścieżek swojej kariery zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

Egzamin pisemny – 100% oceny końcowej

Kryteria oceniania: egzamin pisemny, który obejmuje wiedzę i umiejętności związane z wszystkimi tematami kursu .

Egzamin pisemny:

-jest jedynym kryterium zaliczenia kursu i podstawą do wystawienia oceny,

-jest skonstruowany pod kątem i oceniany ze względu na założone efekty nauczania,

-ma formę testu,

-obejmuje wiedzę i umiejętności związane ze wszystkimi tematami kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Guławska-Gawkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Guławska-Gawkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.