Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LGOP Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów dziennych licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość polskiej gramatyki opisowej na poziomie szkoły średniej, zgodnie z przewidzianymi programami nauczania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

podstawowe pojęcia i terminy związane z gramatyką opisową; podstawy fonetyki i fonologii języka polskiego, morfologii i składni; podstawowe podręczniki i poradniki.

Pełny opis:

Wykład obejmuje omówienie podstawowych problemów i terminologii z zakresu gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego. Systematycznie przedstawiony jest opis fonetyki, fonologii, fleksji, słowotwórstwa i składni. Omówione są podstawowe podręczniki i poradniki z dziedziny gramatyki współczesnego języka polskiego.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995

Gramatyka współczesnego języka polskiego, red. S. Urbańczyk (Fonetyka i fonologia, red. H. Wróbel, Kraków 1995, Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1998)

T. Karpowicz, Gramatyka języka polskiego. Zarys, Warszawa 1999

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996

M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1997

H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia i terminy dotyczące gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego. Wie, jak wygląda system fonetyczny i fonologiczny polszczyzny, zna zasady odmiany form imiennych i werbalnych, zasady tworzenia wyrazów i zdań. Orientuje się w podstawowej literaturze przedmiotu i umie z niej korzystać.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.