Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-3LFILE Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku studiów dziennych licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie zaprezentowane zostaną główne postaci, nurty i zagadnienia fiozofii europejskiej od starożytności do XX wieku. Pokazane zostaną kluczowe stanowiska i spory filozoficzne z klasycznych obszarów filozofii: ontologii, teorii poznania i etyki, a także z zakresu filozofii społecznej, filozofii religii i filozofii nauki.

Pełny opis:

Na wykładzie zaprezentowane zostaną główne postaci, nurty i zagadnienia fiozofii europejskiej od starożytności do XX wieku. Pokazane zostaną kluczowe stanowiska i spory filozoficzne z klasycznych obszarów filozofii: ontologii, teorii poznania i etyki, a także z zakresu filozofii społecznej, filozofii religii i filozofii nauki. Poruszone zostaną m. in. następujące zagadnienia: co to jest filozofia? pojęcie "filozofii", różnice i związki między zagadnieniami filozoficznymi a zagadnieniami z innych obszarów wiedzy; I okres filozofii greckiej - filozofia przyrody; spór Sokratesa z sofistami; filozofia Platona i Arystotelesa; hellenistyczna filozofia życia: stoicyzm, septycyzm, epikureizm; filozofia chrześcijańska: św. Augustyn, św. Tomasz, dowody na istnienie Boga; przełom nowożytny i epistemologia XVII wieku, F. Bacon i Kartezjusz; spory ontologiczne i epistemologiczne po Kartezjuszu; empiryzm brytyjski; siedemnastowieczna i osiemnastowieczna myśl polityczna i koncepcje umowy społecznej: J. Locke, T. Hobbes, J. J. Rousseau; filozofia krytyczna Immanuela Kanta i idealizm niemiecki; pozytywizm: filozofia nauki, etyka utylitarystyczna, idea postępu, liberalizm J. S. Milla; filozofia przełomu antypozytywistycznego (H. Bergson, F. Nietzsche, W. James); główne nurty filozofii XX wieku.

Literatura:

Tatarkiewicz, Władysław: „Historia filozofii”, t. 1-3, dowolne wydanie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna kluczowe idee filozoficzne, tworzące dziedzictwo filozofii Zachodu.

Student dysponuje podstawową wiedzą o myślicielach, którzy wpłynęli na filozoficzne dziedzictwo Zachodu.

Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne, charakterystyczne dla filozofii Zachodu.

Umiejętności:

Student potrafi przypisać omawiane koncepcje filozoficzne do konkretnych filozofów.

Student potrafi zrekonstruować podstawowe spory filozoficzne z dziejów filozofii Zachodu.

Student potrafi wskazać założenia filozoficzne fundamentalne dla filozofii Zachodu.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość filozoficznych źródeł przekonań i tradycji, charakterystycznych dla dziedzictwa kulturowego Zachodu.

Student ma świadomość związku koncepcji filozoficznych z ich kontekstem historycznym i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Typ zaliczenia: egzamin. Szczegóły zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

Lista zagadnień egzaminacyjnych zostanie udostępniona studentom przed egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziedzic
Prowadzący grup: Anna Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.